Risicofactoren na bypassoperatie patiënten met een verminderde hartfunctie

Zoals uit eerdere studies is gebleken zijn patiënten met een verminderde functie van de linkerhartkamer meer gebaat bij een bypassoperatie dan bij behandeling met medicijnen of een dotterprocedure. Dysfunctie van de linker hartspier blijft desondanks een van de belangrijkste risicofactoren voor vroege en late sterfte na een bypassoperatie.

Dit proefschrift brengt vooral de voorspellende factoren in kaart van zowel de korttermijn als de langtermijn uitkomsten na een bypassoperatie in patiënten met een verminderde hartfunctie. In aanvulling op de eerder beschreven risicofactoren blijkt dat bloedarmoede en gestoorde nierfunctie belangrijke voorspellers zijn voor vroege sterfte in deze patiëntenpopulatie.

Patiënten met een normale hartspierfunctie, die een bypassoperatie hebben ondergaan, hebben een langtermijn overleving die vergelijkbaar en zelfs beter is dan die van de normale Nederlandse bevolking. Het gebruik van een speciale pacemaker (biventriculaire, voor beide hartkamer) verbetert de bloedsomloop na de operatie en vermindert de behoefte aan ondersteunende medicijnen.

Promotiegegevens
Promotie drs. Mohammed Soliman Hamad
Titel: “Surgical revascularisation in patients with left ventricular dysfunction, management and predictors of outcome”
Promotores: prof.dr. O.C.K.M. Penn; prof.dr. A.A.J. van Zundert
Co-promotor: dr. A.H.M. van Straten.
Faculteit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Datum: Vrijdag 21 januari 2011, 12.00 uur

Plaats een reactie