Risico papegaaienziekte moet omlaag

In Nederland krijgen ieder jaar waarschijnlijk circa 1000 mensen papegaaienziekte. Naar schatting leidt de ziekte bij ruim 300 patiënten tot een longontsteking. Papegaaienziekte wordt veroorzaakt door het inademen van de chlamydophila-bacterie, onder andere afkomstig van besmette kromsnavels zoals papegaaien en parkieten. Het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) adviseert daarom alleen kromsnavels met publiek in contact te laten komen als ze negatief zijn getest op de bacterie.

Papegaaienziekte komt steeds meer voor
Nederland behoort momenteel tot de landen in Europa waar de papegaaienziekte, ook bekend als psittacose, het meest voorkomt. In 2002 waren er nog 18 meldingen van patiënten met psittacose, maar dit aantal is inmiddels opgelopen tot ongeveer 80 per jaar.

Besmetting
Naar schatting zijn er in 20% van de fokbestanden met kromsnavels, besmette vogels aanwezig. Tijdens stressgevoelige situaties zoals in winkels, op vogelmarkten en vogelshows, scheiden deze vogels de bacterie, chlamydophila psittaci, uit. De bacterie komt met stofdeeltjes of druppeltjes in de lucht. Infectie kan ontstaan als deze worden ingeademd. Van een vogelshow in 2007 in Weurt is bekend dat 1/3 deel van de bezoekers geïnfecteerd is geraakt door het inademen van de bacterie. Momenteel kan nog niet worden bepaald welk aantal bacteriën in de lucht tot een infectie kan leiden.

Maatregelen
Maatregelen tegen papegaaienziekte worden op dit moment alleen ingezet na verplichte meldingen. Vogels met de ziekte mogen niet worden vervoerd voordat ze afdoende zijn behandeld. Als mensen papegaaienziekte hebben opgelopen doet de nVWA samen met de GGD, bronopsporingsonderzoek. Als de bron is opgespoord worden er eveneens maatregelen genomen.

Preventie
BuRO adviseert ook preventieve maatregelen te nemen. Kromsnavels zouden bijvoorbeeld 2 keer per jaar getest kunnen worden. Dit kan met een efficiënte ‘groepstest’. Kromsnavels zouden vervolgens alleen in contact mogen komen met het publiek als ze uit bestanden afkomstig zijn waarin de bacterie niet is aangetoond met de meest recente test.

Resistentievorming tegen antibiotica moet worden voorkomen. Daarom zouden vogels in principe alleen met antibiotica behandeld moeten worden als een ziekte zoals psittacose met een test is aangetoond en uitsluitend op recept van de dierenarts.

Voorlichting
Het is wenselijk kopers en verkopers van kromsnavels via een folder op de hoogte te brengen van de risico’s van de ziekte en de te nemen maatregelen. In het advies wordt eveneens gewezen op het belang van een snelle, betrouwbare diagnose van de ziekte bij de mens. Papegaaienziekte kan dan zo snel mogelijk worden behandeld met het juiste antibioticum.

Het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering van de nVWA oordeelt en adviseert wetenschappelijk onderbouwd over mogelijke bedreigingen van de voedsel- en productveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. De onafhankelijke uitoefening van deze opdracht is geregeld in de Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen. Adviezen in het kader van de wet worden uitgebracht aan de ministers van ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Plaats een reactie