Risico op ondervoeding sneller te bepalen

Op 8 februari 2012 lanceert de werkgroep Kinderen van de landelijke Stuurgroep Ondervoeding in samenwerking met de Stichting Kind en Groei de Growth Analyser SMART (GO-SMART) tijdens een landelijke workshop voor de Nederlandse ziekenhuizen. Vroege herkenning en behandeling van zowel kinderen met acute ondervoeding als kinderen met obesitas is essentieel en dient de komende jaren de volle aandacht te krijgen. GO-SMART zal daarbij behulpzaam zijn.

De Growth Analyser SMART is een nieuw ontwikkelde web-based applicatie waarbij de huidige voedingstoestand van kinderen kan worden vastgesteld. Het instrument kijkt zowel naar ondervoeding als naar overvoeding. Tevens bepaalt GO-SMART het risico op ondervoeding in het ziekenhuis. Met de ontwikkeling van dit instrument wordt voorzien in een al jaren bestaande behoefte van de ziekenhuizen om op een eenvoudige en snelle manier de voedingstoestand te registreren.

Het vaststellen van de huidige voedingstoestand met de GO-SMART gebeurt door registratie van lengte en gewicht. Er wordt vervolgens gebruik gemaakt van interactieve groeicurven voor jongens en meisjes voor lengte naar leeftijd, gewicht naar lengte, en BMI naar leeftijd. Aparte groeireferenties zijn er opgenomen voor kinderen met Nederlandse, Turkse, en Marokkaanse ouders en voor kinderen met een andere etnische achtergrond. Het risico op ondervoeding in het ziekenhuis wordt bepaald met behulp van het invullen van vier vragen van een risico-instrument. Daarnaast biedt de GO-SMART de mogelijkheid om de inname van energie en eiwit van het kind te registreren en een berekening ten opzichte van de norm te laten zien. Aan de GO-SMART is een Excel programma gekoppeld om een cumulatieve rapportage mogelijk te maken.

De GO-SMART kan geïntegreerd worden in bestaande elektronische patiëntendossiers van de ziekenhuizen. De GO-SMART is voor internationaal gebruik ontwikkeld.

GO-SMART staat voor Growth Analyser Screening of Malnutrition And Risk Tool.

Plaats een reactie