Risico op nierfalen bij diabetes in kaart gebracht

De nieren filteren afvalstoffen uit het bloed en scheiden die uit in de urine. Wanneer patiënten met diabetes een hoge bloedsuikerspiegel hebben, kunnen de nieren teveel bloed gaan filteren. Hierdoor kunnen de nieren uitgeput raken en hun functie niet langer goed vervullen, zodat er eiwitten in de urine komen. Dit wordt nefropathie genoemd. Naar schatting 30 tot 40% van de mensen met diabetes lijdt hieraan.

Promovenda Eva Riedl ontdekte dat diabetespatiënten met de genetische variant CNDP1 een groter risico op diabetische nefropathie (DN) lopen. Ook vond Riedl een genetische variatie die patiënten beschermt tegen DN. Voorts identificeerde ze enkele omgevingsfactoren die het risico op DN beïnvloeden, en bracht ze de biochemische processen die bij DN optreden nader in kaart. Mede op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan het risico op DN in de toekomst wellicht beter ingeschat worden.

Eva Riedl (Duitsland, 1981) studeerde geneeskunde te Mannheim. Ze verrichtte haar onderzoek aan de universiteit van Heidelberg en binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en onderzoeksschool GUIDE. Ze werkt inmiddels als arts in het universitair ziekenhuis te Mannheim.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. E.M.S. Riedl
Proefschrift: On the relevance of carnosine and carnosinase for the development of diabetic nephropathy
Promotor(s): prof.dr. G.J. Navis, prof.dr. B.A. Yard
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 10 oktober 2011, 14.30 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie