Risico op hart- en vaatziekten nu nog beter te voorspellen

Hoeveel risico loopt een patiënt om hart- en vaatziekten te krijgen? Die inschatting wordt nu nog gemaakt aan de hand van klassieke indicatoren als cholesterol, hoge bloeddruk en diabetes. Maar een betere inschatting is nodig en mogelijk. Met de AGE Reader, een in Groningen ontwikkeld apparaat, kunnen op eenvoudige manier zogenaamde AGE’s (Advanced Glycation Endproducts) worden gemeten. Deze geven een nauwkeurige indicatie van de kans op hart- en vaatziekten, zo blijkt uit onderzoek van promovendus Marten Koetsier.

De AGE Reader stelt de hoeveelheid AGE’s in de huid van de patiënt vast met behulp van ultraviolet licht. Dit is een niet-belastende en goedkope vorm van onderzoek, die inmiddels overal ter wereld wordt toegepast. Koetsier verrichtte een groot aantal metingen aan de huid van gezonde proefpersonen en stelde op basis hiervan leeftijdsafhankelijke referentiewaarden vast. Deze referentiewaarden kunnen het opsporen van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten verder verbeteren. Door een nieuw ontwikkelde rekenmethode kan ook de hoeveelheid AGE’s bij personen met een donkere huidskleur worden bepaald. Ook stelde Koetsier vast dat de AGE-waarden betrouwbaar kunnen worden vastgesteld bij patiënten die nierdialyse ondergaan. Veranderingen in het bloedplasma van deze personen hebben nauwelijks invloed op de metingen, zo blijkt.

Marten Koetsier (Arnhem, 1980) studeerde Biomedische Technologie te Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan de afdeling Biomedische Technologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen het Kolff Instituut, in samenwerking met en mede gefinancierd door DiagnOptics Technologies B.V.

Promotiegegevens
Promotie: dhr. M. Koetsier
Proefschrift: Improving the measurement of skin autofluorescence or working on the clinical applicability of skin autofluorescence from a biomedical engineering perspective
Promotor(s): prof.dr. G. Rakhorst, prof.dr. T.P. Links
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 23 maart 2011, 14.45 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie