Risico op ernstige hypotensie bij gebruik Brinavess

Sinds de registratie in Europa in september 2010 zijn meldingen ontvangen van ernstige hypotensie en bradycardie bij infusie met vernakalant (Brinavess).

Zorgverleners moeten de patiënt tijdens en gedurende ten minste 15 minuten na toediening van de infusie met vernakalant frequent controleren op tekenen van een plotselinge verlaging van de bloeddruk of hartfrequentie. De productinformatie van vernakalant wordt aangepast.

Dit schrijft de firma Merck Scharp & Dohme B.V. in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke veiligheidsinformatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar cardiologen, internisten en ziekenhuisapothekers.

Vernakalant wordt gebruikt voor een snel herstel van het normale hartritme bij volwassen patiënten die sinds korte tijd aan atriumfibrilleren lijden.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) op de hoogte gebracht.

Meer informatie
Overzicht DHPC
Brinavess (vernakalant) – Risico op ernstige hypotensie bij gebruik Brinavess (2 maart 2012)

Plaats een reactie