Risico op dementie met een kwart verlaagd bij matige alcoholconsumptie

Ouderen die licht tot matig drinken hebben 23% minder risico op verschillende vormen van dementie dan mensen die geen alcohol drinken . Dit blijkt uit een overzichtsstudie waarin de resultaten van 143 wetenschappelijke onderzoeken op een rij zijn gezet. Het effect is zowel bij mannen als bij vrouwen ongeveer even groot.

De Amerikaanse onderzoekers inventariseerde de resultaten alle 143 wetenschappelijke studies die vanaf 1977 tot nu over dit onderwerp zijn gepubliceerd en kwamen op basis van deze inventarisatie tot deze inzichten. Daarbij hielden zij ook rekening met het mogelijk vertekenende effect van mensen die om gezondheidsredenen zijn gestopt met het drinken van alcohol. Onder ‘licht tot matig drinken’ verstonden de onderzoekers maximaal 2 glazen per dag voor volwassen mannen en maximaal 1 glas per dag voor volwassen vrouwen .

Het overduidelijke gunstige effect van lichte en matige alcoholconsumptie bij ouderen boven de 55 jaar werd gevonden voor zowel de ziekte van Alzheimer als voor vasculaire dementie.

Alcoholconsumptie van meer dan 3 glazen per dag leidt echter weer tot een toename van het risico op dementie.

Bij personen onder de 55 jaar bleek lichte tot matige alcoholconsumptie niet van invloed te zijn op het cognitief functioneren.

Bron: Neafsey EN and Collins MA. Moderate alcohol consumption and cognitive risk (Review). Neuropsychiatric Disease and Treatment 2001:7; 465-484

Plaats een reactie