Risico op bepaalde vorm eierstokkanker na IVF behandeling

Onderzoekers Prof. dr. Floor van Leeuwen, epidemioloog van het Nederlands Kanker Instituut en Prof. dr. Curt Burger, gynaecoloog van het Erasmus MC in Rotterdam hebben samen met alle IVF centra in Nederland onderzocht of vrouwen die een IVF behandeling hebben ondergaan meer risico lopen op het ontwikkelen van eierstoktumoren dan vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen die geen IVF behandeling hebben ondergaan. De resultaten van dit onderzoek worden op 27 oktober 2011 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Human Reproduction.

Uit het nu gepubliceerde onderzoek blijkt dat het risico op het ontwikkelen van kwaadaardige tumoren van de eierstok na IVF behandeling niet duidelijk verhoogd is. Vrouwen die een IVF behandeling hebben ondergaan hebben wel een verhoogd risico op een zogenaamde borderline tumor van de eierstokken. Dit is een tumor die op het grensvlak ligt van een goedaardige en kwaadaardige tumor; over het algemeen is deze goed te behandelen. Doordat deze tumorsoort in de algemene bevolking weinig voorkomt, is de kans dat een vrouw na IVF een borderline eierstoktumor ontwikkelt zeer klein. In Nederland is het risico om voor het 55e jaar een borderline tumor van de eierstokken te krijgen zo’n 0.1%; na IVF behandeling werd in het onderzoek een risico van 0.35% gevonden.

De onderzoekers hadden verwacht dat een groter aantal IVF behandelingen (meer hormonen en puncties) met een hoger risico gepaard zou gaan, maar dit werd in dit onderzoek niet gevonden. Omdat de groep onderzochte vrouwen nog niet de leeftijd bereikt had waarop eierstokkanker het meest voorkomt en omdat het aantal deelnemende vrouwen dat meerdere IVF behandelingen heeft ondergaan relatief beperkt was, is voor het trekken van definitieve conclusies verder onderzoek nodig. Het Nederlands Kanker Instituut en het Erasmus MC zijn al bezig het onderzoek uit te breiden, met financiële steun van KWF Kankerbestrijding. Ook hierbij zijn alle IVF klinieken in Nederland betrokken.

Het onderzoek dat nu is gepubliceerd maakt deel uit van een grote landelijke studie, het zogenaamde OMEGA onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke lange termijn gezondheidsproblemen na IVF behandelingen. Tussen 1996 en 1999 werden 26.000 vrouwen die in de periode 1980 t/m 1994 een vruchtbaarheidsbehandeling hadden ondergaan benaderd voor deelname aan het onderzoek.

Deelname aan het OMEGA onderzoek hield in dat de vrouwen aan de hand van een vragenlijst, vragen moesten beantwoorden over problemen rond de vruchtbaarheid, eventuele zwangerschappen en een aantal leefgewoonten. Gegevens over het optreden van tumoren werden door de onderzoekers opgevraagd bij de Nederlandse Kankerregistratie en het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief.

Het vervolg van het OMEGA onderzoek richt zich op uitbreiding van het onderzoek naar alle vrouwen die in de periode 1995-2000 met IVF of andere onvruchtbaarheidsbehandelingen zijn behandeld. Ook wordt nagegaan hoe het verder gaat met de gezondheid van de vrouwen die met het eerste onderzoek meededen.

Plaats een reactie