RioBoxx: Nederlandse innovatie voorkomt bodemvervuiling

Het bedrijf Rio Boxx B.V. uit Utrecht introduceert een nieuw systeem om aan de riolering te werken. Het systeem maakt het mogelijk om het riool te ontstoppen of te reinigen, terwijl het riool in bedrijf blijft!

Het RioBoxx-systeem kan meerdere dagen of zelfs weken zorg dragen voor het probleemloos verwerken van de lozingen. Voor de komst van RioBoxx was het niet mogelijk het riool te openen zonder afvalwater in de grond te knoeien. Met meer dan 600.000 verstoppingen per jaar, alleen al in Nederland, wordt er meer dan 30 miljoen liter (kilo) afvalwater in de grond geknoeid. Dit is met de komst van de RioBoxx verleden tijd!

Wetgeving
Het is in Nederland en in de EEG landen verboden om ongezuiverd afvalwater in de bodem te lozen. De regels op dit gebied zijn vastgelegd in onder andere de Waterwet, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming en de Wet op de economische delicten. De regels rond de zorg voor huishoudelijk afvalwater zijn deels gebaseerd op de Europese richtlijnen. Ook zijn er uitvoeringsregelingen voor het voorkomen en tegengaan van lozingen en de schadelijke effecten daarvan. Als er ongezuiverd afvalwater wordt geloosd, moet deze volgens de wet ongedaan gemaakt worden door een bodemsanering.

De werking
De RioBoxx is een gepatenteerd product, in de vorm van een compacte kist die de rioleringspijp waterdicht omsluit. De omsloten pijp kan worden geopend en is zo toegankelijk voor werkzaamheden zonder dat er afvalwater kan ontsnappen. Dit gecombineerd met de opvangunit, voorzien van pomp, opvangtank, telemetrie en gereedschap

Introductie
De introductie van de RioBoxx heeft plaatsgevonden tijdens de Demodagen 25 t/m 29 oktober 2010 in Utrecht. Hier is samen met ingenieurs, gemeenten, brancheorganisaties en andere betrokkenen gekeken naar de toepasbaarheid, milieuontlasting en duurzaamheid.

Veiligheid mens en milieu
In rioolwater bevinden zich vele soorten bacteriën, maar bijvoorbeeld ook chemicaliën en stoffen uit medicijnen. Een van de ziekten die dit vervuilde water kan veroorzaken is de ziekte van Weil. De ziekte van Weil is een infectieziekte die in het ergste geval de dood tot gevolg heeft. Rioolwerkers hebben een grotere kans deze relatief onbekende ziekte op te lopen. Rioolreparaties vinden vaak plaats in dichtbevolkt gebied zoals woonwijken. Hierdoor komen niet alleen rioolwerkers, maar ook bewoners en passanten mogelijk in aanraking met het vervuilde water waardoor zij besmet kunnen raken.

Meer informatie vindt u op de website www.rioboxx.nl

Plaats een reactie