Rinnooy Kan spreekt Gelijke Behandelingslezing uit

Op 14 december 2010 spreekt Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) de Gelijke Behandelingslezing 2010 uit.

In zijn lezing betoogt Alexander Rinnooy Kan dat organisaties en bedrijven niet meer om diversiteit in het personeelsbestand heen kunnen. Tegelijkertijd is er vaak nog sprake van een monocultuur, met alle mogelijke risico’s en gemiste kansen van dien. Diversiteitsbeleid kan dit doorbreken.

Als iedereen naar aard en vermogen mee doet, nemen bovendien de arbeidsparticipatie en sociale samenhang toe. Daarmee zijn diversiteitsbeleid, gelijke behandeling en non-discriminatie op de arbeidsmarkt van maatschappelijk en sociaaleconomisch belang.

Naast dr. Alexander Rinnooy Kan spreekt ook prof. Alex Geert Castermans, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. De Gelijke Behandelingslezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Commissie Gelijke Behandeling. Vorig jaar werd de lezing uitgesproken door minister Hirsch Ballin.

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) zet zich in voor het recht op gelijke behandeling. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend, ook al is het vastgelegd in de wet. De wet is bedoeld om uitsluiting van mensen te voorkomen. Het gaat daarbij om onder meer toegang tot arbeid, een discriminatievrije werkomgeving en gelijke beloning.

De lezing start op dinsdag 14 december om 15.30 in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag.

Plaats een reactie