Rijnland Ziekenhuis verbetert palliatieve zorg

Het Rijnland Ziekenhuis start met het zorgpad stervensfase, zodat patiënten in de laatste levensfase nog betere zorg krijgen. Dit project wordt ondersteund door de firma Roche. Volgens planning zal in de loop van 2012 een team palliatieve zorg gaan functioneren.

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet meer beter worden. Deze zorg is vooral gericht op het wegnemen of verzachten van pijn en aandacht voor de gevoelens en emoties die horen bij waardig afscheid nemen. Ook praktische zaken komen aan bod. Desgewenst worden de naasten nauw betrokken bij de laatste levensfase, waarbij de wens van de patiënt centraal staat.

Rijnland Ziekenhuis wil mensgerichte en deskundige zorg verlenen in elke fase van het leven in een veilige omgeving. Daarom starten wij met het zorgpad stervensfase. Het is van belang de zorgprocessen ook in deze fase goed in beeld te brengen en te komen tot een uniforme werkwijze die voor alle betrokkenen duidelijk is. Zo kan de samenwerking tussen patiënt, naasten, verpleegkundigen, artsen en andere betrokken hulpverleners geoptimaliseerd worden.

De volgende stap is een team palliatieve zorg opzetten dat naar verwachting in de loop van 2012 gestalte krijgt.

Het farmaceutische bedrijf Roche heeft in financieel opzicht een essentiële bijdrage geleverd, onder het motto “we innovate healthcare.”