Rijk en grote steden bestrijden dakloosheid

Zorgvuldige, individuele aanpak en een goede samenwerking van overheidsinstellingen en zorgaanbieders moeten in de toekomst voorkomen dat mensen met problemen als verslaving, schulden en werkloosheid (opnieuw) dakloos worden.

Het Rijk en de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) tekenden vandaag de Intentieverklaring inzake de tweede fase van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang. Kwetsbare mensen die door problemen op straat terecht dreigen te komen, moeten gesteund en geholpen worden.

De eerste fase van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang was succesvol, omdat sinds 2006 9.800 dak- en thuislozen van straat zijn gehaald. Rijk en G4 stellen dat hierdoor de hardnekkige dakloosheid in de grote steden grotendeels is opgelost. In de tweede fase willen ze voorkomen dat mensen nog op straat belanden. Naast de dreigend daklozen richt deze fase zich op de mensen die nog op straat leven en mensen die nu in de opvang en detentie verblijven.

De tweede fase van het Plan van Aanpak loopt door tot februari 2014. De Intentieverklaring werd op 9 februari 2010 namens de minister voor Jeugd en Gezin, de minister voor Wonen, Werk en Integratie, de staatssecretaris van Justitie en de staatssecretaris van Sociale Zaken ondertekend door staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de G4 tekenden wethouders M.H. Vos van Amsterdam, H.P.G. van Alphen van Den Haag, J. Kriens van Rotterdam en P. van der Sluijs van Utrecht. Bij de ondertekening waren staatssecretaris Albayrak (justitie) en Klijnsma (sociale zaken) ook aanwezig.

Plaats een reactie