Rijden op mest nu realistisch alternatief voor fossiele brandstoffen

Oud-commissaris van de Koningin en voorzitter van voorlichtingsorganistie Milieu Centraal Ed Nijpels heeft maandag 9 januari 2012 het groen gas tankstation van OrangeGas in Joure geopend. Met tot nu toe 85 gerealiseerde aardgastankstations, waarvan er 35 honderd procent groen gas leveren, heeft Nederland inmiddels een landelijk dekkend netwerk. Daarmee is rijden op groen gas volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal niet alleen een van de meest milieuvriendelijke alternatieven voor rijden op fossiele brandstoffen, maar ook een realistische optie voor automobilisten.

“De grote automerken bieden inmiddels allemaal modellen personenauto’s met aardgasinstallatie, waarmee groen gas getankt kan worden, en het netwerk van tankstations wordt in snel temp uitgebreid”, aldus Ed Nijpels. “Aan belangrijke voorwaarden voor de doorbraak van de auto op groen gas in Nederland is hiermee voldaan. Dat is goed nieuws voor het klimaat en voor de Nederlandse werkgelegenheid”. Groen gas is een Nederlands product. “Het kabinet moet daarnaast het lef hebben om alle autobrandstoffen aantrekkelijk te maken voor de burger. Laat de vervuiler betalen voor de schone rijder.”

Rijden op groen gas is net als elektrisch rijden een milieuvriendelijk alternatief voor rijden op fossiele brandstoffen als benzine en diesel. Auto’s op groen gas scoren vooral goed voor het klimaat. De uitstoot aan het broeikasgas CO2 vermindert met 40 tot 90 procent ten opzichte van benzine, afhankelijk van de gebruikte grondstof voor groen gas. Grondstoffen voor groen gas zijn stortgas en reststromen zoals dierlijke mest, afvalwater, aardappel- en suikerbietenloof. Ook energiegewassen kunnen als grondstof worden gebruikt. Met mest als grondstof voor groen gas valt de grootste winst te behalen: er wordt dan voorkómen dat methaan in de lucht komt. Dat is gunstig, want methaan is een krachtig broeikasgas (25 keer zo sterk als CO2).

Ed Nijpels zal als voorzitter van Milieu Centraal de komende twee weken in een auto op groen gas blijven proefrijden en zijn ervaringen delen op blog.milieucentraal.nl

Plaats een reactie