Rick Grobbee benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Het college van bestuur heeft per 1 februari 2010 prof. dr. Rick Grobbee benoemd tot universiteitshoogleraar International Health Sciences and Global Health aan de Universiteit Utrecht. Grobbee was hiervoor hoogleraar klinische epidemiologie aan de faculteit Geneeskunde en directeur van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde bij het UMC Utrecht. De Universiteit Utrecht kent nu zeven universiteitshoogleraren, die benoemd zijn wegens hun internationale kwaliteit en disciplineoverstijgende visie en uitstraling.

Rick Grobbee blijft als hoogleraar werkzaam in het Julius Centrum en blijft betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Julius Clinical Research BV, een spin off van het UMC Utrecht. Grobbee richtte in 1996 bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht het Julius Centrum op. Sinds 2008 is hij als honorair hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Sydney. Grobbee is lid van verschillende besturen en commissies, waaronder de raad van toezicht van de Nederlandse Hartstichting. Hij is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen en van het bestuur van haar medische adviescommissie. Aan de Universiteit Utrecht leidt Grobbee een uitgebreid nationaal en internationaal programma voor onderzoek en onderwijs. Zijn ervaring dekt alle epidemiologische onderzoekstypen. Hij ontving verschillende wetenschappelijke prijzen en heeft meer dan 900 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Aan de Universiteit Utrecht was hij vier keer ‘Promotor van het jaar’.

Universiteitshoogleraren
Het college van bestuur benoemt een zeer beperkt aantal wetenschappers van internationaal erkende topkwaliteit met disciplineoverstijgende visie en uitstraling tot universiteitshoogleraar. Een universiteitshoogleraar staat onder meer garant voor innovatief onderzoek en onderwijs, en kan hieraan in volledige vrijheid werken. Verder speelt de universiteitshoogleraar een profilerende rol in het academische en maatschappelijke debat. Kijk hier voor meer informatie over de universiteitshoogleraren.

Epidemiology
De Universiteit Utrecht heeft haar toponderzoek gebundeld in vijftien focusgebieden. Met deze focusgebieden wil de universiteit hoogwaardig onderzoek stimuleren en bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Het onderzoek van Rick Grobbee valt binnen het focusgebied ‘Epidemiology’. Hierin wordt onderzoek gedaan naar de wereldwijde verspreiding van ziekten, het gebruik van geneesmiddelen en de kosten van de gezondheidszorg. Meer informatie op www.uu.nl/focusgebieden.

Plaats een reactie