Richtlijnen euthanasie pasgeborenen voldoen niet

0
619

De richtlijnen voor euthanasie bij ernstig zieke pasgeboren baby’s blijken lastig na te leven. Artsen maken zelden melding van een nieuw geval, terwijl onderzoek uitwijst dat actieve levensbeëindiging van pasgeborenen wel plaatsvindt, concludeert Erasmus MC’s promovenda Hilde Buiting.

Twijfel
In een artikel in Monitor, het magazine van Erasmus MC voor externe relaties, licht Buiting haar proefschrift toe. “De regelgeving voor euthanasie bij pasgeborenen bouwt voort op de regelgeving voor euthanasie bij volwassenen. En daar zit al een groot deel van het probleem”, volgens Buiting. We vermoeden dat in bepaalde gevallen de artsen op ‘safe’ spelen en een mogelijke euthanasie niet melden, als ze twijfelen of deze binnen de richtlijnen valt.

Toetsingscommissie
In 2007 werd de landelijke multidisciplinaire toetsingscommissie ingesteld, speciaal voor euthanasie bij pasgeborenen. De verwachting was jaarlijks tussen de 15 en 20 euthanasiemeldingen te krijgen. In het jaarverslag 2008 laat de commissie weten geen meldingen te hebben ontvangen. In het najaar van 2009 kwam de eerste melding binnen. Uit Buitings onderzoek blijkt dat dit niet overeenkomt met de praktijk.