Richtlijn voor alcoholsloten

Een alcoholslot is een alcoholtester dat gekoppeld is aan de ontsteking. Alleen als de bestuurder de alcoholtest met goed gevolg aflegt, kan hij de auto starten. Er is een leidraad, die aanbevelingen daarvoor bevat.

De leidraad beschrijft in eerste plaats alcoholsloten voor gebruik in voertuigen als een algemene preventieve maatregel voor de verkeersveiligheid. Daarnaast kan de informatie ook nuttig zijn voor alcoholsloten in andere toepassingen.

NPR-CLC/TR 50436-3 geeft praktische richtsnoeren voor de selectie, installatie, gebruik en het onderhoud van alcoholsloten. De leidraad is bestemd voor degene die belang hebben in alcoholsloten alsmede voor bedrijven die alcoholsloten verkopen en installeren, kopers en gebruikers voor commerciële, professionele of privégebruik. De leidraad geeft informatie over het alcoholslot en hoe het wordt toegepast.

Alcoholslotprogramma
Om het aantal verkeersslachtoffers verder terugdringen heeft het Nederlands kabinet besloten om voor zware overtreders een alcoholslotprogramma in te voeren. Na verwachting wordt dit programma nog in 2010 ingevoerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Monique Bosboom, telefoon (015) 2 690 194, e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Plaats een reactie