Richtlijn seksuele ontwikkeling kinderen

Wat is normaal seksueel gedrag en wanneer is het afwijkend of zorgwekkend? Op welke leeftijd spelen welke onderwerpen in de seksuele ontwikkeling?

liefde, man, vrouw, tekening

Op deze vragen van professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) geeft de richtlijn ‘Seksuele ontwikkeling 0-19 jaar’ antwoord.

Met deze nieuwe richtlijn kunnen professionals in de JGZ kinderen begeleiden bij een gezonde seksuele ontwikkeling. Rutgers WPF en TNO ontwikkelden de richtlijn in samenwerking met professionals uit de JGZ.

Seksuele ontwikkeling
Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door. De seksuele ontwikkeling verloopt voor ieder kind anders. Sommige kinderen lopen tijdens die ontwikkeling meer risico’s dan andere kinderen. De jeugdgezondheidszorg begeleidt kinderen van 0-19 jaar (en hun ouders) bij een gezonde seksuele ontwikkeling. Met de richtlijn kan de jeugdgezondheidszorg kinderen volgen in hun seksuele ontwikkeling, informatie en advies geven, problemen vroegtijdig signaleren, begeleiding bieden en indien nodig gericht verwijzen.

Tips en handvatten
De richtlijn beschrijft op basis van wetenschappelijk onderzoek en practice based kennis, hoe de seksuele ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar in verschillende fasen verloopt en welke acties op welke momenten wel of niet gewenst zijn. Zij biedt concrete tips en handvatten en geeft inzicht in effectieve programma’s en materialen. Per ontwikkelingsfase komen thema’s aan bod zoals lichamelijke ontwikkeling, seksueel gedrag, seksuele gevoelens, gender-identiteit en seksuele oriëntatie. Daarnaast biedt de richtlijn achtergrondinformatie over risico- en beschermende factoren, kwetsbare groepen en juridische kaders.

Behoefte
De thematiek seksualiteit speelt al vanaf jonge leeftijd, maar het onderwerp komt niet vanzelfsprekend aan bod in de jeugdgezondheidszorg. Dat de richtlijn voorziet in een behoefte blijkt ook uit reacties van deelnemers uit de praktijktest. “Door de richtlijn ben ik mij meer bewust geworden van het thema seksuele ontwikkeling en is het vaker een gespreksonderwerp tijdens een consult”.

Meer informatie
Seksuele ontwikkeling 0-19 jaar

Plaats een reactie