Richtlijn polyfarmacie kan ongewenst medicijngebruik voorkomen

Een jaarlijkse medicatiebeoordeling bij ouderen vanaf 65 jaar die vijf of meer geneesmiddelen slikken en meerdere ziektes hebben, moet voorkomen dat deze kwetsbare patiëntengroep ongewenste medicatie gebruikt. De richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ helpt artsen, apothekers én patiënten van 65 jaar en ouder de juiste keuzes te maken in het gebruik van medicijnen.

Een jaarlijkse medicatiebeoordeling bij ouderen zorgt ervoor dat er een actueel beeld is van het medicijngebruik bij zowel arts, apotheker als patiënt. Bovendien voorkomt het gezondheidsschade door bijwerkingen of verkeerd gebruik van geneesmiddelen of door geneesmiddelen die minder geschikt zijn voor ouderen. De richtlijn is tot stand gekomen met financiering vanuit het ZonMw programma Kennisbeleid, Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ).

Schade voorkomen
Bij de medicatiebeoordeling komen arts, apotheker en patiënt samen tot afspraken over het gebruik van de juiste medicijnen. De arts en apotheker kijken naar het medicijngebruik, de effectiviteit (zijn de middelen wel nodig) en de veiligheid (zijn ze geschikt voor ouderen, zijn er bijwerkingen). Voor de patiënt is het belangrijk te kijken naar de mogelijkheden, wensen en bezwaren: voldoet het medicijngebruik aan de verwachtingen, past het medicijngebruik in de dagelijkse routine, begrijpt de patiënt wat hij slikt en waarom, en lukt het om de medicijnen goed in te nemen?

Tijdsinvestering
Naar schatting komen 300.000 patiënten in aanmerking voor een jaarlijkse medicatiebeoordeling. Een medicatiebeoordeling volgens de richtlijn voor zelfstandig wonende ouderen of voor ouderen opgenomen in een verzorgings- verpleeg- of ziekenhuis neemt 1 à 2 uur per patiënt in beslag van de zorgverleners. Voor deze tijdsinvestering is nog geen passend tarief beschikbaar. Om de medicatiebeoordeling volgens de richtlijn uit te voeren, is daarnaast een goed werkend elektronisch medicatiedossier nodig.

Meer informatie
– Nieuwsbericht ‘Jaarlijkse medicatiebeoordeling bij 65-plussers met chronische ziekten voorkomt ongewenst medicijngebruik’ (inclusief richtlijn) op de website van het NHG
– Project ‘Polyfarmacie bij ouderen: naar een beter medicatiebeleid’
– ZonMw programma Kennisbeleid, Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ)

Plaats een reactie