Richtlijn Bacteriële huidinfecties bij hond en kat is vastgesteld

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), beroepsvereniging van dierenartsen in Nederland, heeft een derde richtlijn vastgesteld voor veterinair handelen. Het gaat om de Richtlijn Bacteriële huidinfecties bij hond en kat.

Zagaramateb, Kat van de wereld

De aanbevelingen in deze richtlijn geven de dierenarts een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van bacteriële pyodermie (huidontsteking) bij hond en kat. De nadruk ligt op een correcte toepassing van diagnostische methodes om de betrokken bacteriën in kaart te brengen, de kans op herhaling te verminderen, en op zorgvuldige therapiekeuze.

Het uitgangspunt daarbij is om antimicrobiële middelen alleen in te zetten waar nodig en dan zo min mogelijk, en het risico op het ontstaan van antibioticaresistentie en toename daarvan te minimaliseren.

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep waarin practici en wetenschappers samenwerken. Nu de richtlijn door het KNMvD-bestuur is vastgesteld, geldt zij ook als het inhoudelijk toetsingskader, zoals richtlijnen ook in de humane sector gelden. De toezichthouders nemen de vastgestelde richtlijnen mee in hun beoordelingen.

Een richtlijn vormt geen wettelijk voorschrift, maar beschrijft de meest actuele aanpak van een aandoening op basis van de wet en diergeneeskundige (wetenschappelijke) expertise. Afhankelijk van de patiënt en de situatie kan een dierenarts op grond van professionele inzichten afwijken van een richtlijn. Soms is dit zelfs noodzakelijk, maar dit zal altijd goed onderbouwd en gedocumenteerd moeten worden.

De KNMvD werkt al langere tijd aan het dossier verantwoord antibioticumgebruik. Zij volgt de maatschappelijke en politieke discussie en neemt onder andere middels de richtlijnen haar verantwoordelijkheid om antibioticum¬resistentie tegen te gaan.