Richtlijn alcoholgebruiksruimten verschenen

In de sociale verslavingszorg hebben we te maken met cliënten die veelal nog in gebruik zijn. Daarvoor zijn er op verschillende locaties inloopcentra met gebruiksruimten. Niet alleen zijn er gebruiksruimten om te roken of te spuiten, maar ook gebruiksruimten voor alcohol zijn in toenemende mate een noodzaak gebleken.

Richtlijnontwikkeling was hier tot dusver bij achtergebleven, maar daarin is nu verandering gekomen. Resultaten Scoren heeft door Tactus / NISPA een landelijke richtlijn alcoholgebruiksruimten laten ontwikkelen.

De richtlijn kan medewerkers handvatten bieden voor dilemma’s uit de praktijk. Naast een wettelijk en theoretisch kader, worden er aanbevelingen gedaan op gebied van organisatie en inrichting, toelating en toeleiding, aanbod, personeel, en de relatie met de omgeving. De richtlijn zal ook binnen Tactus geïmplementeerd worden.

Downloaden: Factsheet alcoholgebruiksruimten

Plaats een reactie