Revolutionaire 3D-imaging toegankelijk gemaakt

Het UMC St Radboud organiseert van 25 tot 27 maart een internationaal congres voor 3D-diagnose en virtuele behandelingsplanning van aangezichtsafwijkingen. Het Radboud ziekenhuis is koploper in Nederland op het gebied van deze 3D-simulaties. Met dit congres wordt de revolutionaire technologie ook toegankelijk gemaakt voor orthodontisten, tandartsen en andere mond-, kaak- en aangezichtschirurgen.

Virtueel opereren
Met 3D-simulaties kunnen virtuele operaties aan het gezicht worden uitgevoerd. Daardoor kan het effect van de behandeling beter worden voorspeld. Bovendien is het mogelijk om op deze manier het resultaat van meerdere, gelijktijdige operaties te berekenen. Patiënten geopereerd aan mond- of kaakkanker, mensen die verminkt zijn na een zwaar ongeluk of kinderen of volwassenen met een aangeboren aangezichtsafwijking hebben hier tot nu toe vooral veel baat bij. Maar de technologie kan ook breder worden gebruikt. Hiervoor is alleen meer praktische kennis nodig bij specialisten.

Het 3D-FIRG congres is daarom voornamelijk opgebouwd uit praktische workshops. Hoe maak je zo’n 3D-simulatie? Wat komt er bij kijken? Hoe pas je de nieuwste inzichten toe op de dagelijkse praktijk? Chirurgen, tandartsen en orthodontisten komen bijeen om kennis te delen, zodat 3D-simulaties breed toepasbaar worden.

Grote animo
Prof. dr. Stefaan Bergé, hoogleraar Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie bij het UMC St Radboud, staat aan de wieg van deze revolutionaire technologie in Nederland. ‘3D-imaging heeft grote voordelen voor de patiënt. Ingrepen worden beter voorspelbaar, waardoor de kwaliteit van de behandeling toeneemt en deze bovendien goedkoper wordt. Daarnaast krijgt de patiënt veel meer inzicht in de uitkomst van zijn behandeling en daardoor meer regie bij het bepalen van de beste aanpak.’ Het animo voor het toepassen van 3D-imaging bij specialisten is groot. De belangstelling voor het congres is overweldigend; er hebben zich reeds 500 deelnemers ingeschreven. ‘2D-röntgenfoto’s en gipsmodellen van het gezicht behoren binnen vijf jaar tot het verleden’, aldus Bergé.

Het UMC St Radboud in Nijmegen is, naast de universiteiten van Hong Kong en Texas, één van de grootste centra voor 3D-imaging in de wereld.

Kijk voor meer informatie op de website www.3d-firg-2010.com

Plaats een reactie