Reviewcommissie hoger onderwijs ingesteld

Frans van Vught is de voorzitter van de onafhankelijke commissie die staatssecretaris Zijlstra gaat adviseren over de prestatieafspraken met het hoger onderwijs. Naast Van Vught maken Olchert Brouwer, Jan Kamminga, Henriëtte Maassen van den Brink en Arie Nieuwenhuijzen Kruseman deel uit van de zogeheten reviewcommissie. Ze doen dit allen op persoonlijke titel.

De prestatieafspraken zijn een concretisering van de maatregelen die Zijlstra, mede namens minister Verhagen (vanuit EL+I verantwoordelijk voor het ‘groene onderwijs’), in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap heeft aangekondigd. In de afspraken die hij met elke universiteit en hogeschool afzonderlijk gaat maken wordt vastgelegd welke prestaties de instelling gaat leveren: wat gaan ze doen om de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces te verbeteren, op welke sterke punten willen ze zich richten, hoe gaan ze excellentie bevorderen en wat gaan ze doen om aansluiting te houden bij de regio en het bedrijfsleven?

Deze prestatieafspraken zijn niet vrijblijvend. Zijlstra heeft met de koepels van universiteiten en hogescholen afgesproken dat 7 procent van het totale onderwijsbudget aan prestaties wordt gekoppeld. Dit houdt in dat instellingen die het op kwaliteit, studiesucces en profilering beter doen dan andere meer geld kunnen krijgen.

Plaats een reactie