Revalideren met de iPad in Meander Medisch Centrum

0
1139

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum heeft zes iPads in gebruik genomen. Voor veel kinderen en volwassenen die in Meander revalideren zijn deze tablet computers een waardevol hulpmiddel tijdens hun behandeling. De iPad is gebruiksvriendelijk en heeft enorm veel toepassingsmogelijkheden.

Kinderlogopedist Mylene de Hont oefent tijdens de therapie met twee kinderen op de iPad.

De ergotherapeuten, logopedisten en fysiotherapeuten van de afdeling Revalidatiegeneeskunde behande-len kinderen en volwassenen die nadelige gevolgen ondervinden van een aangeboren afwijking, ziekte of ongeval. Met de iPad stimuleren zij de taalontwikkeling, communicatie, concentratie, geheugen en fijne motoriek. Kinderen kunnen bijvoorbeeld leren categoriseren, benoemen, aanwijzen, schuiven, kleuren en muziek maken. Ook de CVA-consulent van Meander Medisch Centrum gebruikt de iPad als hulpmiddel voor mensen die een beroerte hebben gehad.

Bron van informatie
Ten opzichte van andere therapeutische hulpmiddelen heeft de iPad veel voordelen, vindt kinderlogopedist Mylene de Hont. “Het is interactief, aantrekkelijk, laagdrempelig en direct in te zetten in het dagelijks leven van de patiënt. Als patiënten of ouders van kinderen zelf een iPad kunnen aanschaffen, kunnen ze de the-rapie-oefeningen thuis voortzetten. Naast de vele toepassingsmogelijkheden, biedt de iPad ook een bron aan informatie, bijvoorbeeld video’s die in driedimensionaal beeld de werking van de spieren of normale en afwijkende slikbewegingen laten zien. Uiteraard is de hulpvraag van onze patiënt altijd uitgangspunt in de behandeling. Vaak is de iPad een mooie aanvulling op onze bestaande middelen.”

Groot aanbod
Het aanbod van programma’s voor de iPad, zogenaamde apps, is enorm in ontwikkeling. Landelijk vastge-stelde richtlijnen waaraan apps voor revalidatiepatiënten moeten voldoen, zijn er nog niet. Mylene de Hont neemt deel aan een landelijke werkgroep die de gebruiksmogelijkheden van apps binnen de revalidatie onderzoekt en kritisch bekijkt waar een app aan moet voldoen om zinvol te kunnen worden ingezet. “Zo kunnen wij ook onze patiënten en ouders beter adviseren welke apps ze wel en niet moeten gebruiken.”

Stichting Bijstand
De iPads zijn geschonken door de Stichting Bijstand Meander Medisch Centrum. Deze stichting verleent financiële bijstand aan projecten binnen Meander Medisch Centrum die de patiëntenzorg verbeteren.