Revalidatiegeneeskunde onmisbaar voor succesvolle re-integratie

De revalidatiegeneeskunde heeft een grote vlucht gemaakt en zal de komende jaren enorm gaan groeien. Dit komt omdat het aantal mensen dat door (chronische) ziekten of ongevallen blijvend letsel heeft alleen maar toeneemt.

Het unieke van de revalidatiegeneeskunde is dat ze vooral kijkt naar de gevolgen die de aandoening van een patiënt voor het dagelijks leven hebben. Volgens prof. dr. Peter Heuts hèt unieke kenmerk van de revalidatiegeneeskunde ten opzichte van andere medische specialismen. Peter Heuts pleit in zijn inaugurele rede als hoogleraar revalidatiegeneeskunde op 19 november dan ook voor een nog sterkere samenwerking tussen de revalidatiezorg en het wetenschappelijk onderzoek.

“Het belang van een nauwere samenwerking, zoals die tussen een behandelingscentrum zoals Reade (centrum voor Revalidatie en Reumatologie) en een medisch centrum waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, zoals VUmc, is bijzonder groot”, aldus Peter Heuts. “Voortgang kan alleen bereikt worden wanneer er in de praktijk onderzoek gedaan kan worden. Daar is direct helder waar patiënten tegen aan lopen. Daarbij komt ook nog dat het hoe eerder een revalidatiearts betrokken wordt hoe beter het is voor het herstel van een patiënt. Zeker in de acute zorg hebben vroege keuzes consequenties voor de lange termijn. Zo is bijvoorbeeld in het geval van een amputatie belangrijk dat de chirurg en de revalidatiearts goed overleggen. De revalidatiearts is namelijk gericht op de consequenties voor het functioneren van de patiënt op de lange termijn. Terwijl de chirurg vooral gericht is op wondgenezing en behoud van weefsel en structuur.

Symposium
Een andere belangrijke ontwikkeling de komende jaren is co-creatie, het direct betrekken van bijvoorbeeld revalidanten, maar ook studenten en verwijzers bij de ontwikkeling van de zorg.Ter gelegenheid van de inauguratie als hoogleraar van prof. Heuts organiseert Reade voorafgaand aan de inauguratie een symposium over Co-creatie. Prof. Heuts is ook medisch directeur bij Reade en lid van de raad van bestuur. Het programma duurt van 10.00 tot 14.00 uur en vindt plaats bij Reade, locatie Overtoom in Amsterdam. Voor meer informatie over het programma en inschrijving kijk op www.reade.nl (symposium co-creatie).

Plaats een reactie