Resultaten wereldwijd onderzoek naar depressie

Recent zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar het wereldwijd vóórkomen van depressieve stoornis, de demografische risicofactoren ervan en de beperkingen in het functioneren als gevolg van de depressie.

De onderzoekers maakten gebruik van de gegevens van 89.000 respondenten uit 18 westerse en niet-westerse landen die aan de ‘WHO World Mental Health Surveys’meededen. Dit is een wereldwijde psychiatrisch-epidemiologische studie in de algemene bevolking, inclusief Nederland. In die landen werd eenzelfde vragenlijst gebruikt om psychische aandoeningen, inclusief depressieve stoornis, te bepalen. In Nederland lag de projectleiding bij het Trimbos-instituut en de Rijksuniversiteit Groningen.

Resultaten
Depressieve stoornis volgens DSM-IV kwam ooit in het leven in westerse landen bij 14,6% van de bevolking voor; in niet-westerse landen was dit 11,1%. De cijfers voor het vóórkomen van depressieve stoornis in de afgelopen 12 maanden waren 5,5%, respectievelijk 5,9%.

De gemiddelde leeftijd van ontstaan van de aandoening was 25,7 jaar in westerse landen en 24,0 jaar in niet-westerse landen. Bij vrouwen kwam depressie tweemaal zo vaak voor als bij mannen. In westerse landen was depressie geassocieerd met een jongere leeftijd, terwijl dat in niet-westerse landen juist met een oudere leeftijd geassocieerd was.

Beperkingen in het functioneren door de depressie werden vaker gezien indien de aandoening recenter aanwezig was. De auteurs concluderen dat ondanks dat er verschillen waren tussen de landen in de mate van vóórkomen van de depressieve stoornis, de beperkingen erdoor overal aanzienlijk zijn.

Plaats een reactie