Resultaat van klimaatconferentie in Durban is voldoende

0
600

De uitkomst van de klimaatconferentie in Durban krijgt van staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) een voldoende. Nederland heeft samen met de EU voluit ingezet op een ‘totaalpakket’. “Een groen klimaatfonds zonder een akkoord met uitzicht op een bindend klimaatverdrag was voor ons niet acceptabel”, aldus Atsma zondagmorgen 11 december 2011. De 194 landen van de klimaatconferentie in Durban zijn het er over eens dat er voor 2015 een nieuw mondiaal en bindend verdrag moet zijn vastgesteld om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Ook zijn alle landen het eens over de spelregels voor een groen klimaatfonds en de rol die bedrijven daarin spelen.

“De laatste 24 uur zijn cruciaal geweest om te komen tot een pakket dat van ons een voldoende kon krijgen. Met dit pakket van afspraken komt er eindelijk een klimaatverdrag in zicht dat van alle landen is”, aldus staatssecretaris Atsma na afloop van de conferentie in Durban. Voor het groene klimaatfonds zijn geloofwaardige spelregels overeengekomen. Atsma: “Mede dankzij onze inzet heeft de EU vastgehouden aan ‘eerst goede spelregels voor het fonds, en dan pas het geld’. Die volhardendheid werpt nu zijn vrucht af.” In de afspraken staat dat uit het groene klimaatfonds uitsluitend programma’s gefinancierd kunnen worden, die aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van de broeikasgassen of die landen helpen zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie). Denk daarbij aan landen die zich moeten beschermen tegen een stijging van de zeespiegel, overstromingen of verdroging.

Nederland heeft samen met de EU hard getrokken aan het maken van afspraken voor nieuwe marktmechanismen in ontwikkelingslanden. Er is wereldwijd steun om het bedrijfsleven meer en meer te betrekken bij internationaal klimaatbeleid. Het bedrijfsleven zal actief betrokken zijn bij bestedingen van het groene klimaatfonds. Immers, investeringen van bedrijven kunnen wel degelijk helpen om de wereldwijde klimaatdoelen te realiseren. Bedrijven zijn er klaar voor om producten en diensten te leveren, die helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat hebben bedrijven tijdens deze conferentie laten zien. Dat is ook wat Nederland concludeert uit de workshops met bedrijven, die het afgelopen jaar zijn gehouden. “Dat we nu in VN-verband kunnen gaan werken aan een nieuw wereldwijd klimaatverdrag, biedt bedrijven volop kansen voor de toekomst. Zij kunnen met hun investeringen bijdragen aan vergroening van onze economie”, aldus staatssecretaris Atsma.

Nederland wil komend jaar samen met bedrijven een digitaal platform ontwikkelen, waarop de investeringen van bedrijven zichtbaar zijn, die helpen de klimaatdoelen te halen.