Restverschijnsel lepra heeft consequenties voor dagelijkse activiteiten

Lepra is een infectieziekte die kan leiden tot restverschijnselen aan de handen, ogen en voeten. Erik Slim laat zien dat dergelijke problemen (vooral aan de voet) belangrijke consequenties hebben voor de dagelijkse activiteiten (met name het lopen) en voor de sociale participatie van ex-leprapatiënten in Nederland.

Verder bleek dat bijna de helft van de onderzochte populatie vooral in de voorvoet een verhoogde voetdruk heeft, waarschijnlijk een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van voetzweren. MRI-onderzoek kan osteomyelitis (een infectie van bot of beenmerg) aantonen en speelt daarom een belangrijke rol bij de follow-up van mensen met een neuropathische voet als gevolg van lepra.

Promotiegegevens
Promovendus: Dhr. F.J. Slim / Geneeskunde
Proefschrift: Functioning with leprosy impairments in The Netherlands: the consequences and diagnosis of foot abnormalities
Promotor: dhr. prof. dr. F. Nollet en dhr. prof. dr. W.R. Faber
Datim: Vrijdag 4 februari 2011, 10:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie