Resomeren milieuvriendelijker dan begraven en cremeren

0
665

Een uitvaart op basis van de nieuwe technologie resomeren levert, in vergelijking met begraven, een significante milieubesparing op. Dit blijkt uit onderzoek door TNO dat in opdracht van Yarden de milieueffecten van twee nieuwe uitvaarttechnieken resomeren en cryomeren, heeft vergeleken met begraven en cremeren.

Volgens het TNO-onderzoek is de totale milieu-impact van begraven het grootst, gevolgd door cremeren. De totale milieu-impact bij cryomeren en resomeren is veel kleiner. De externe maatschappelijke kosten (milieubelasting wordt uitgedrukt in externe kosten middels de ‘schaduwprijzenmethode’) voor begraven bedragen euro 85, voor cremeren euro 30, voor cryomeren euro 10 en voor resomeren nagenoeg euro 0. Daaruit kan worden opgemaakt dat er bijna geen milieubelasting meer optreedt bij keuze van deze techniek.

Peter van Wageningen, directievoorzitter van Yarden: “Uit het onderzoek blijkt dat de milieubelasting bij resomeren zeer klein is. Daarnaast wordt deze techniek al in de praktijk gebracht in de Verenigde Staten en Canada. Cryomeren is nog nergens in gebruik. Daarom zal Yarden in Nederland resomeren introduceren. Nu is enkel nog de politiek aan zet om de nieuwe uitvaarttechnieken ook wettelijk mogelijk te maken. Daarom hebben wij contact opgenomen met de Ministeries van Binnenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu.”

Een uitvaart waarbij gekozen wordt voor resomeren of cryomeren is tot het moment waarop de overledene aan het zicht wordt onttrokken precies hetzelfde als bij een crematie. De overledene wordt vervolgens alleen in een ander type installatie geplaatst. Bij het resomeren wordt het lichaam ontbonden en opgelost door middel van een speciale vloeistof en treedt verwatering op. Bij het cryomeren wordt gebruik gemaakt van bevriezing, waarna het lichaam wordt ontbonden. In beide gevallen rest een kleine hoeveelheid poeder, welke min of meer vergelijkbaar is met de asresten na een crematie.

Yarden onderstreept het belang van innovatie in de uitvaartbranche en geeft gehoor aan de vraag van klanten naar duurzame producten en diensten en een duurzame bedrijfsvoering. Daarom heeft Yarden deze studie naar de nieuwe technologieën resomeren en cryomeren door TNO laten uitvoeren. Yarden zal tevens met branche-organisaties en -collega’s in contact treden om gezamenlijk op te trekken bij het ook wettelijk mogelijk maken van de alternatieven voor begraven en cremeren.

Vorig artikelConsuWijzer helpt consument voor zijn recht opkomen
Volgend artikelStructureel 24,9 miljoen voor toezicht en handhaving kinderopvang
Yarden is een jonge, snel groeiende uitvaartorganisatie die uitvaartverzorging, verzekeringen en voorlichting aanbiedt. Yarden telt bijna 1 miljoen leden. De ambitie van Yarden is helder, dé uitvaartorganisatie van Nederland zijn. Maximale persoonlijke aandacht voor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens is daarbij het vaste uitgangspunt. Niet voor niets is het motto van Yarden 'Iedere uitvaart uniek'. Door uitvaartwensen centraal te stellen, wil Yarden dat mensen zich bewust worden van hun wensen - en dat ze deze gaan vastleggen. Immers hierdoor kan een uitvaart worden uitgevoerd zoals de klant dat wil. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn of haar nabestaanden. Yarden weet uit ervaring dat een uitvaart een unieke en bij de overledene passende gebeurtenis dient te zijn zodat dit een positieve bijdrage levert aan de rouwverwerking.