Resistent virus geen gevaar voor volksgezondheid

Het resistente virus dat onlangs is aangetroffen bij een Nederlandse patiënt met Nieuwe Influenza A vormt geen gevaar voor de volksgezondheid. De ernstig zieke patiënt is geïnfecteerd met een licht gemuteerde variant van de Mexicaanse griep, oftewel Nieuwe Influenza A. Deze virusstam is resistent tegen de virusremmer oseltamivir (productnaam: Tamiflu). Als oseltamivir niet meer werkt, zijn er weinig andere mogelijkheden om mensen met ernstige griepklachten te behandelen. Het ziekenhuis dat de patiënt behandelt, stelt daarom al het mogelijke in het werk om besmetting van anderen te voorkomen.

Volgens het RIVM hoeven mensen zich op dit moment geen zorgen te maken om resistente virussen. Wereldwijd zijn 39 licht gemuteerde virussen van de Mexicaanse griep bekend, maar ze verspreiden zich nauwelijks. Deze virussen zijn gevonden in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. In Nederland worden besmette patiënten steekproefsgewijs onderzocht op mutaties.

Plaats een reactie