Reorganisatie Veilig Verkeer Nederland door kabinetsbezuinigingen

Als onderdeel van de bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte krijgt Veilig Verkeer Nederland (VVN) in 2015 50 procent (ruim 2,1 miljoen euro) minder financiële steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De steun wordt vanaf 2013 in drie jaar tijd afgebouwd. Om de gevolgen van deze ingreep zo goed mogelijk op te kunnen vangen heeft VVN een reorganisatieplan opgesteld.

Het plan gaat uit van een kostenbesparing op de korte termijn van 1,5 miljoen euro. Dit bedrag wordt deels gevonden in een arbeidsplaatsenreductie van circa 15 fte. Bij VVN werken momenteel 75 fte. Daarnaast worden efficiencymaatregelen genomen en wordt ingezet op omzetverhoging, bijvoorbeeld via extra fondsen- en sponsorwerving en verkoop van producten.

Bestuur en directie zijn zich ervan bewust dat de reorganisatie de beroepsorganisatie hard treft. Directeur ir. Linda van der Eijck: “Ik vind het erg naar dat deze veranderingen noodzakelijk zijn. Zowel het bestuur als het MT van VVN beseffen dat de komende periode voor individuele medewerkers onzekerheid geeft.”

Toch zien bestuur en directie vooral ook nieuwe mogelijkheden. Voorzitter drs Karla Peijs: “De veranderingen bieden ook kansen. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij op deze manier bouwen aan een positieve toekomst voor VVN.”

Doel is om, ondanks de aangezegde kortingen, zoveel mogelijk van de activiteiten van VVN in stand te houden. VVN blijft zich richten op het vergroten van de verkeersveiligheid in samenwerking met zijn vrijwilligers.

De reorganisatieplannen worden de komende maanden uitgewerkt en daarna voor advies voorgelegd aan de OR. Het personeel van VVN is maandag 29 augustus 2011 ingelicht.

Plaats een reactie