Relatie tussen angstige overtuigingen en angststoornis onderzocht

Mensen die lijden aan een angststoornis hebben angstige overtuigingen zoals bijvoorbeeld ‘ik krijg een hartaanval als ik mijn hart snel voel kloppen’. Ook zij hebben uiteraard al vaak kunnen ervaren dat hun angstige overtuigingen niet waar zijn. Immers, iedereen heeft weleens hartkloppingen en daar is bij de meeste mensen nooit een hartaanval op gevolgd. Toch blijven mensen met een angststoornis sterk in dit soort angstige overtuigingen geloven.

Maartje Vroling maakt in haar proefschrift duidelijk dat mensen die lijden aan een angststoornis geneigd zijn om informatie die betrekking heeft op hun angst te beoordelen met behulp van de vuistregel ‘wat ik geloof is waar’. Deze impliciete vuistregel voorkomt dat angstige overtuigingen worden bijgesteld, zelfs als er afdoende bewijs is dat ze onwaar zijn.

Het is overigens niet zo dat alleen mensen met een angststoornis deze vuistregel gebruiken. Wanneer het gaat om het beoordelen van informatie die betrekking heeft op sterke overtuigingen, zoals bijvoorbeeld ‘sporten is gezond’, maakt vrijwel iedereen gebruik van deze vuistregel. Vroling concludeert dat mensen die deze vuistregel in sterke mate toepassen langer vasthouden aan angstige ideeën die onjuist blijken te zijn dan mensen met een minder sterke neiging om deze vuistregel toe te passen. Op deze manier lopen mensen die deze vuistregel sterk toepassen wellicht meer risico op het ontwikkelen van een angststoornis. Nader onderzoek zou dat moeten uitwijzen, waarbij eerst een goed instrument moet worden ontwikkeld om angstige overtuigingen te meten.

Maartje Vroling (Den Haag, 1981) studeerde psychologie in Nijmegen en deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Klinische Psychologie van de RUG. Het werd gefinacierd door NWO. Vroling is als psycholoog en wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Gelderse Roos in Tiel en is tevens docent Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit.

Promotiegegevens
Promotie: mw. M.S. Vroling
Proefschrift: Belief biased reasoning in anxiety disorders
Promotor(s): prof.dr. P.J. de Jong
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Datum: 10 januari 2011, 13.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie