Relatie bloeddrukverlagende middelen en diabetes

Özlem Bozkurt geeft in haar proefschrift inzicht in de interactie tussen bloeddrukverlagende middelen, genetische variaties en de ontwikkeling van diabetes. Het tegelijk voorkomen van hoge bloeddruk en diabetes verhoogt het risico op microvasculaire en macrovasculaire complicaties dramatisch. Met de juiste behandelingsstrategie kan het risico op diabetes in patiënten met hoge bloeddruk worden verlaagd.

RAAS-remmers en diuretica (thiazide) zijn effectief bij het verlagen van de bloeddruk van type 2 diabeten. Ondanks hun effectiviteit bij het verminderen van de bloeddruk, zijn artsen vaak terughoudend bij het voorschrijven van thiaziden vanwege het verhoogde risico op type 2 diabeten.

Bozkurt laat zien dat het risico van diabetes afhankelijk is van de dosis thiazide en dat de combinatie van thiazide met een RAAS-remmer zelfs meer beschermt dan enkel thiazide. Daarbij toont ze aan dat de toevoeging van kaliumsupplementen of kaliumsparende middelen geen bijkomende bescherming biedt.

Het onderzoek wijst erop dat lage dosissen thiaziden te verkiezen zijn bij de behandeling van hoge bloeddruk om het risico op diabetes te verminderen. Dit effect wordt beïnvloed door variaties in zoutgevoeligheidsgenen en RAAS-genen. Het beschermend effect van RAAS-remmers wordt ook beïnvloed door genetische variaties in het RAAS. Op basis van deze bevindingen is een beslissingstabel opgesteld die het voorschrijven van een passend behandelingsregime eenvoudiger maakt bij patiënten met een hoge bloeddruk en een verhoogd risico op diabetes. Daarbij is rekening gehouden met eventuele genetische variaties.

Promotiegegevens
Promovendus: Özlem Bozkurt
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Pharmacogenetics of antihypertensive drugs and the risk of diabetes
Promotor 1: Prof. dr. A. de Boer
Promotor 2: Prof. dr. D.E. Grobbee
Copromotor 1: Dr. O.H. Klungel
Datum en tijd: 30/3/2011, 12:45 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie