Reis naar Duitse AWBZ voor de helft vol geboekt

Op papier, in documenten en op Power Point lijkt de Duitse AWBZ ideaal om voor Nederlandse AWBZ-problemen een oplossing te bieden. Dat bleek tijdens een internationale conferentie op het Julius Centrum op 24 en 25 maart 2010 met AWBZ experts uit Noord Amerika en zes Europese landen. (klik hier voor Julius rapporten over de AWBZ elders in Europa)

In Duitsland hebben chronische zieken en kwetsbare ouderen meer zelfbeschikking dan bij Nederlandse PGB’s. Bovendien zijn Duitse zorgverzekeraars minder geld kwijt dan bij een systeem bij uitsluitend in-natura verstrekkingen. Van de Duitsers kiest 70% voor het genoemde belastingvrije inkomen.

De AWBZ uitgaven zijn in Duitsland even hoog als die in Nederland. Alleen het land telt vijf maal zo veel inwoners. Om te checken of de kennis uit onderzoek klopt, organiseert het Julius Centrum op dinsdag 19 en woensdag 20 oktober een reis naar de Duitse universiteitstad Bielefeld. Omstreeks 7 uur vertrekt een bus vanuit Utrecht. Om 10 uur geeft de Bielefeldse hoogleraar en AWBZ expert Andreas Büscher een overzichtscollege.’s Middags is de groep te gast bij de Medische Dienst Krankenkasse (MDK) aldaar.

De volgende ochtend komen sprekers uit de kring van patiëntenorganisaties, professionals, zorgaanbieders hun visie geven op de Duitse AWBZ. Op 20.10 rond 1800 uur zijn wij terug in Utrecht. Graag nodig ik jou, Nieuwsbrieflezer, uit om aan deze reis deel te nemen.

Wil jij met ons checken of de gunstige informatie uit Duitsland klopt? Wil je met collega’s van andere Nederlandse beleidsinstanties, koepelorganisaties, onderzoeksinstituten en zorgaanbieders urenlang bomen binnen en buiten de bus, of Duitsland een oplossing biedt voor de Nederlandse zorg aan mensen met beperkingen? Klik dan hier, lees de brochure en meld je aan.

Inmiddels hebben zich zestien personen voor deze studiereis aangemeld. Zij werken vooral bij koepelorganisaties en grotere zorgaanbieders. De groep is in vier weken tijd half volgeboekt: er is plaats voor 30 deelnemers.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie