Reinaert Kliniek en Atrium MC Parkstad gaan samenwerken

Voorzitter van de Stichting Reinaert Kliniek, L. Serlie en prof. dr. H. Kerkkamp, lid van de Raad van Bestuur van het Atrium Medisch Centrum, ondertekenen woensdag 4 januari 2012 een samenwerkingsovereenkomst tussen beide zorginstellingen. Belangrijk voor de Reinaert Kliniek is dat Atrium MC voortaan als officiële achtervang zal fungeren in geval van medische complicaties die niet in de Reinaert Kliniek zelf behandeld kunnen worden. Op zijn beurt ziet het Atrium MC voordelen in de samenwerking met het oog op de toenemende marktwerking in de zorg.

Een samenwerkingsovereenkomst als deze wordt weliswaar gewenst door de zorgverzekeraars en de inspectie, maar de afspraken tussen de Reinaert Kliniek en het Atrium MC zijn meer dan een formaliteit. Het Atrium MC verricht al een aantal diensten voor de Reinaert Kliniek, waaronder apotheekvoorzieningen, röntgenfoto’s en bloedtransfusies.

Daar staat tegenover dat de Reinaert Kliniek patiënten naar het Atrium MC zal verwijzen voor ingrepen die niet in de kliniek kunnen plaatsvinden, of wanneer een voortgezette behandeling in een ziekenhuis nodig is. Uiteraard is daarbij de keuze van de patiënt in alle gevallen doorslaggevend.

De komende maanden onderzoeken beide zorginstellingen op welke wijze de samenwerking verder kan worden uitgebreid. Het welzijn en het gemak van de patiënten in Zuid-Limburg staat daarbij voorop.

Plaats een reactie