Registratieplicht voor privéklinieken

Privéklinieken, particuliere verpleeghuizen en verzorgingshuizen moeten zich binnenkort verplicht registreren. Dat is een van de regels uit de nieuwe wet Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving.

De wet geeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) meer instrumenten in handen om toezicht te houden op de zorg. De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met de Wet  uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (Wubhv).
De wet geeft de IGZ drie extra instrumenten

Bestuurlijke boetes en dwangsommen
De IGZ kan zelf bestuurlijke boetes en dwangsommen opleggen, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie. Hierdoor kan de IGZ instellingen en zorgverleners krachtiger dwingen om zich te houden aan de eisen die de wet stelt en kunnen overtredingen adequater worden bestraft.

Registratieplicht
Er komt een registratieplicht voor privéklinieken, particuliere verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Deze verplichte registratie maakt het voor de IGZ makkelijker om toezicht te houden, want nu ontbreekt het de IGZ aan een volledig overzicht van niet-toegelaten instellingen in Nederland (die buiten de WTZi vallen).

Inzagerecht
De IGZ krijgt inzagerecht in medische dossiers van patiënten zonder toestemming, als dat voor haar taak noodzakelijk is.

Plaats een reactie