Registratie belangrijk voor transparantie en betere hartzorg

Goede en uniforme registratie van cardiologische behandelingen is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door transparant te zijn over relevante resultaten van zorg krijgen patiënten en andere stakeholders inzicht in de kwaliteit van de verleende zorg en kunnen artsen de zorg voor hart- en vaatpatiënten in Nederland verder verbeteren.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is daarom blij met ‘Meetbaar Beter’, een initiatief van zes prominente hartcentra, dat aan de meest voorkomende hartaandoeningen uitkomstindicatoren koppelt en deze inzichtelijk maakt voor patiënten. “Dit initiatief laat ook zien dat er meer moet worden geïnvesteerd in infrastructuur en menskracht voordat registratie in alle ziekenhuizen mogelijk zal zijn”, stelt dr. Victor Umans, cardioloog en voorzitter van de NVVC. De NVVC wil op termijn Meetbaar Beter integreren met de Nationale Cardiovasculaire Data Registratie (NCDR) van de NVVC.

De hartcentra die zijn aangesloten bij de stichting Meetbaar Beter, selecteren de uitkomstindicatoren die het meest relevant zijn voor de patiënt. Aan de hand van deze uitkomstindicatoren kan de toegevoegde waarde van de specifieke zorgverlening voor de patiënt worden gemeten. De resultaten bieden medisch specialisten nieuwe inzichten waardoor zij de zorg verder kunnen verbeteren. Door transparant te rapporteren over de resultaten van zorgverlening krijgen patiënten, maar bijvoorbeeld ook verzekeraars, inzicht in de kwaliteit die ze van de zorgverlening in het betreffende hartcentrum mogen verwachten.

Landelijke database
Het initiatief van Meetbaar Beter sluit naadloos aan bij de ambities van de NVVC om de kwaliteit van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten verder te verbeteren, onder andere door registratie. Hiervoor heeft de NVVC in 2007 de Nationale Cardiovasculaire Data Registratie (www.ncdr.nl) opgericht, die zich bezighoudt met het opzetten, implementeren en beheren van landelijke databases. De databases bevatten gegevens over onder andere aantallen patiënten per aandoening (prevalentie en incidentie) en daarnaast zijn de databases bestemd voor registratie van aantallen en uitkomsten van diverse behandelingen.

Op basis van de registratie kunnen rapportages worden gemaakt en benchmarks ten opzichte van landelijke gemiddelden. Zo heeft elk ziekenhuis zijn eigen (lokale) dashboard om de eigen prestaties te meten. Ook bevat de NCDR een landelijk implantatenregister voor ICD’s en Pacemakers. Tot slot is het mogelijk met behulp van de NCDR-database patiënten te traceren (recall). Patiënten die verhuizen en veranderen van ziekenhuis worden via de NCDR-database gekoppeld aan hun nieuwe ziekenhuis.

Tijd om te registreren
NVVC-voorzitter Victor Umans is enthousiast over het initiatief van de stichting Meetbaar Beter. “Het is een goed voorbeeld van transparantie en een belangrijk project om draagvlak voor registratie te vergroten. Registratie van behandelingen, uitkomstindicatoren en ook het ontsluiten van deze informatie zien wij als een belangrijke impuls om de kwaliteit van de cardiologische zorg te verbeteren. Registratie dient wel ondersteund te worden met een goede infrastructuur en voldoende menskracht. Nog te vaak wordt dit onvoldoende gefaciliteerd en ook onderschat door ziekenhuizen. Door de grote aantallen patiënten in de cardiologische zorg is het arbeidsintensief en tijdrovend.”

De NVVC is er voorstander van dat in de toekomst Meetbaar Beter zich aansluit bij de NCDR. Umans: “De NCDR en Meetbaar Beter hebben voor een deel dezelfde initiatiefnemers; er is dus een gezamenlijke basis. In het belang van uniforme registratie en eenduidige uitkomsten die op grotere schaal met elkaar vergeleken kunnen worden, is samenwerking belangrijk. Hoe dat vorm gaat krijgen, is nu nog moeilijk te zeggen. We zullen in elk geval de condities opstellen en voorwaarden scheppen die aansluiting op termijn mogelijk maakt.”

 

Plaats een reactie