Reggeland biedt kwetsbare ouderen ontmoetingsactiviteiten

Door de wijziging in de AWBZ zijn veel cliënten van dagverzorging / dagopvang hun indicatie kwijtgeraakt. Dat waren vooral ouderen met lichte regieproblemen en/of beperkingen. Deze mensen dreigen nu in een sociaal isolement te raken en hun zinvolle dagbesteding kwijt te raken.

Dankzij een subsidie van de gemeente Almelo kunnen in 2011 mensen zonder dat ze een indicatie hebben toch deelnemen aan de ontmoetingsactiviteiten. Het gaat dan om mensen die door de wijziging buiten de boot zijn gevallen maar ook om nieuwe situaties.

Reggeland biedt deze ontmoetingsactiviteiten op de locaties De Klokkenbelt, Hoog Schuilenburg en de nieuwbouwlocatie Titus Brandsmahof in de wijk Ossenkoppelerhoek (vanaf juni 2011). Tijdens deze ontmoetingsactiviteiten wordt aandacht besteed aan het lichamelijk en/of geestelijk welzijn en ondersteuning van de deelnemers. Zo kunnen ze samen eten, bewegen, geheugentraining doen en nog veel meer. Bij de ontmoetingsactiviteiten is deskundige begeleiding aanwezig van medewerkers en vrijwilligers.

De deelnemers sluiten aan bij de bestaande ontmoetingsactiviteiten en dagvoorzieningen in de locaties van Reggeland Zorgvoorzieners in Almelo. Wekelijks kunnen 8 deelnemers één dag of 16 deelnemers een dagdeel deelnemen aan deze activiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heleen Tijhuis, welzijnsmakelaar 0900 – 9606.

Plaats een reactie