Regering richt kwaliteitsinstituut op voor de zorg

Minister Klink neemt de laatste weken ingrijpende beslissingen. Eerst besloot hij de betaling aan medisch specialisten te laten lopen via de RVB’s van ziekenhuizen. Eerstgenoemden worden daardoor afhankelijk van de ziekenhuisleiding, waardoor integraal management weer mogelijk wordt. DBC Onderhoud draait dezer dagen overuren om dit voorstel uit te werken.

Een nieuw ingrijpend voorstel is het besluit dat de regering op vrijdag 28 mei nam op verzoek van Klink. Zij besloot tot de oprichting van het Nationaal Kwaliteits Instituut Gezondheidszorg (NKIG), waarin alle expertise over bijvoorbeeld veilige en doelmatige zorg samenkomt.

Doel van het instituut is de kwaliteit van de zorg te vergroten en daarmee onnodige kosten vermijden en terugdringen. Het kwaliteitsinstituut gaat onder meer: het ontwikkelen van richtlijnen bevorderen; uitkomsten openbaar maken, zoals de sterftecijfers van ziekenhuizen of het percentage infecties na operaties; mogelijk beoordelen of behandelingen in het pakket nog wel voldoende kwalitatief, doelmatig en veilig zijn.

Op dit moment worden deze taken uitgevoerd door verschillende organisaties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het College van Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit, ZonMw, de Regieraad en DBC Onderhoud.

Meer informatie over Nationaal Kwaliteits Instituut Gezondheidszorg.

Mijn commentaar is het volgende: Ketenzorg en zorginnovatie kunnen grote voordelen hebben van NKIG. Zorginnovaties en bekostiging daarvan lopen vertraging op, omdat beleidsinstanties niet op één lijn zitten.
Een NKIG zou innovatoren sneller kunnen laten weten, of een innovatie wel of niet door kan gaan. In deze laatste zin staan de woorden zou en kunnen. Want meestal leidt een systeemwijziging tot instabiliteit, in dit geval bij alle genoemde beleidsinstanties.
Die instabiliteit betreft vragen zoals: welke afdelingen en medewerkers gaan wel en niet over naar het nieuwe instituut? Welke goedkeuringsprocedures blijven wel en niet bestaan? Als het NKIG een speelbal wordt van inside fighting, zou het ook kunnen gebeuren, dat er alleen bestuurlijke drukte ontstaat en de uitvoering van beleid stagneert tijdens de oprichting. Tot zover dit bericht.

Op vrijdag 2 juli houdt Minister Klink de openinglezing op het congres over recente ontwikkelingen in ketenzorg, zorgprogramma’s en keten-DBC’s. Ongetwijfeld komt dan ook aan de orde de betekenis van het NKIG voor innovaties in de ketenzorg.

Wil je vragen stellen, ervaringen delen en informatie opdoen? Kom dan naar dit congres met vele goede praktijkvoorbeelden van geïntegreerde zorg uit vooral Nederland maar ook uit Duitsland en de USA. Klik hier, lees de uitvoerige brochure en meld je aan.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie