Regen valt vaker op droge dan op vochtige gebieden

Neerslag uit buien valt vaker op droge landoppervlakken dan op plekken met een vochtige bodem. Dat blijkt uit onderzoek van aardwetenschapper Richard de Jeu van de Vrije Universiteit Amsterdam en collega’s uit Engeland, Frankrijk en Oostenrijk.

Tot nu toe dachten wetenschappers juist het tegenovergestelde. Maar satellietgegevens en statistische analyses tonen aan dat de natuur de hoeveelheid vocht in de bodem meer in evenwicht houdt dan tot dusver aangenomen. Deze nieuwe inzichten zijn nu nog geen onderdeel van klimaatmodellen. De wetenschappers publiceren hun bevindingen in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Droge gebieden worden niet steeds droger
Volgens de wereldwijde klimaatmodellen regent het vaker boven nattere gebieden dan boven droge gebieden. “Maar in werkelijkheid is het juist andersom,” zegt Richard de Jeu. “Deze verkeerde interpretatie leidt er toe dat volgens de modellen de nattere gebieden steeds natter worden en drogere gebieden steeds droger. Maar in werkelijkheid is de natuurlijke waterkringloop van bodemvocht en regenbuien meer in balans. Uitspraken op basis van computermodellen over bijvoorbeeld verwoestijning moeten dus opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dat is belangrijk aangezien 35 procent van de wereldbevolking in droge gebieden leeft.”

Juistheid klimaatmodellen toetsen met satellietwaarnemingen
Het is al een aantal jaren bekend dat bodemvocht invloed heeft op het klimaat, maar de exacte invloed is onduidelijk. De Jeu: “Deze studie is een belangrijke stap voorwaarts, omdat nu wereldwijde satellietwaarnemingen beschikbaar zijn waarmee we de juistheid van klimaatmodellen kunnen toetsen.” De Jeu en zijn collega’s gebruikten voor het onderzoek nieuwe analysemethodes van satellietgegevens die de VU ontwikkelde in samenwerking met ruimtevaartorganisaties NASA, ESA en de Technische Universiteit Wenen.

Invloed landgebruik op klimaat beter begrijpen
De wetenschappers laten zien dat satellietgegevens een belangrijke rol kunnen spelen bij het beter begrijpen van de rol van het land op het klimaat. “Met de huidige groei van de wereldbevolking is het gebruik van ons landoppervlak steeds vaker aan verandering onderhevig, wat weerslag heeft op het (lokale) klimaat. Door gebruik te maken van verschillende systemen om de aarde te observeren zijn we een stap dichterbij gekomen om deze gevolgen voor het klimaat beter te begrijpen. Dat maakt het ook mogelijk om de kwaliteit van weersvoorspellingen weer verder te verbeteren,” aldus De Jeu.

Plaats een reactie