Regels voor veiligheid tunnels

Het kabinet komt met een wettelijke eenduidige norm voor vereiste veiligheid van tunnels. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De nieuwe tunnelwet geeft met de wettelijke norm duidelijkheid over de veiligheidseisen voor tunnels. Aanvullend komt er een regeling waarin standaardpakketten van installaties en systemen per type tunnel worden voorgeschreven.

De huidige wet- en regelgeving laat te veel ruimte voor verschillende interpretaties over het benodigde veiligheidsniveau van tunnels en de wijze waarop hieraan moet worden voldaan. De nieuwe wet beoogt te voorkomen dat er vertragingen en budgetoverschrijdingen optreden omdat in de aanlegfase aanvullende eisen worden gesteld. Dit sluit aan bij de ‘Sneller en Beter’-aanpak van de Commissie Elverding.

De nieuwe norm is vastgesteld in overleg met deskundigen op het gebied van fysieke veiligheid en tunnelveiligheid en vergeleken met de normen voor bij voorbeeld spoortunnels en de eisen in het buitenland. De standaarduitrustingen worden een keer in de vijf jaar herzien.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De wet treedt naar verwachting in juli 2012 in werking.

Plaats een reactie