Regels voor pluimveekadavers goed nageleefd

Uit een effectmeting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de pluimveesector de laatste jaren een verbeterslag heeft doorgemaakt. Pluimveehouders gaan hygiënischer om met pluimveekadavers en volgen ook de meldingsprocedures en andere regels beter op.

Gingen in 2008 nog 293 pluimveehouders in de fout, vorig jaar bleken nog maar 3 bedrijven in overtreding te zijn. De NVWA blijft de komende jaren de pluimveesector monitoren.

Uit de contacten van de NVWA met de pluimveehouders kwam naar voren dat zij in het verleden onvoldoende op de hoogte waren van de regelgeving over pluimveekadavers. Sinds 2008 geeft de NVWA meer voorlichting hierover. Samen met de uitgevoerde inspecties, heeft dit hoogstwaarschijnlijk bijgedragen aan de verbeterde naleving.

In Nederland wordt jaarlijks een groot aantal dieren gehouden voor de productie van eieren en/of vlees. Gedurende dit productieproces sterft het pluimvee soms voortijdig. Kadavers kunnen een risico zijn voor de verspreiding van ziektes. De NVWA controleert of bedrijven de kadavers op de juiste wijze aanbieden en bewaren.

Plaats een reactie