Regeerakkoord: veel zorg maar geen eigen regie voor oudere

De CSO, koepel van de ouderenorganisaties de Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, ziet in het regeerakkoord veel van haar eigen speerpunten terug. Niet eerder kreeg ouderenzorg in een regeerakkoord zoveel aandacht. Maar er zijn ook twijfels.

Menswaardige zorg
Met veel punten in de paragraaf ouderenzorg is de CSO het eens. 12.000 extra medewerkers en betere kwaliteit in de instellingen is een belangrijke verbetering. Na alle bezuinigingsrondes biedt dit weer uitzicht op menswaardige zorg. Dat het Persoonsgebonden Budget in de wet wordt veranderd en de keus voor kleinschalige zorg, is prima. De CSO hecht aan een zorgomgeving, waarin ruimte is voor eigen gewoonten en cultuur. In kleinschalige voorzieningen komt leefstijlgerichte zorg het best tot z’n recht. En uiteraard vindt de CSO het ook belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben om te douchen en in de buitenlucht te vertoeven als ze dat willen.

Geen eigen regie
Bij de doorvertaling naar de organisatie van de langdurige zorg zijn we minder blij met de koers van deze coalitie. De coalitie kiest voor uitvoering van de AWBZ door de verzekeraars en niet voor de eigen regie van ouderen zoals bepleit door de CSO. De ouderenorganisaties hebben samen met de cliëntenorganisaties een voorstel gedaan, waarin de cliënt zelf meer zeggenschap krijgt over de uitvoering van de zorg. Dit voorstel zou moeten worden overgenomen.

De CSO gaat ervan uit dat de nieuwe coalitie met de voorgestelde verbeteringen van de ouderenzorg voortvarend aan de slag gaat. We willen graag actief meedenken over hoe de veranderingen hun beslag moeten krijgen. De voorgenomen bezuinigingen op subsidies in de VWS begroting moeten dan uiteraard niet de ouderenorganisaties treffen.

Plaats een reactie