Reductie risico op hart- en vaatziekten zowel door bier als wijn

Niet alleen wijn, maar ook bier heeft bij matige consumptie een gunstig effect op hart- en bloedvaten. Italiaanse onderzoekers constateren dit nadat zij de resultaten van al het beschikbare wetenschappelijk onderzoek op dit gebied op een rij hebben gezet. De resultaten zijn gepubliceerd in the European Journal of Epidemiology.

J-vormige relatie
Dat matige wijnconsumptie een gunstig effect heeft op de gezondheid van hart en bloedvaten is bij veel mensen bekend. Italiaanse onderzoekers gingen na in hoeverre dezelfde relatie ook gevonden wordt bij consumptie van bier en gedistilleerde dranken. Op grond van alle wetenschappelijke studies die hier tot op heden naar zijn verricht concluderen zij dat er ook bij bierdrinkers een vergelijkbare J-vormige relatie is: matige drinkers hebben een lager risico op hart- en vaatziekten dan niet drinkers en zware drinkers.

Risicoreductie
Op basis van de resultaten van 16 studies vonden zij bij een wijnconsumptie die overeenkomt met 21 gram alcohol per dag (= 2 glazen) een maximale risicoreductie op hart- en vaatziekten van 31%. Bij bier vonden zij op basis van 13 studies bij consumptie van 43 gram alcohol per dag (= 4 glazen) een maximale risicoreductie van 42%. Over de consumptie van gedistilleerde drank konden de onderzoekers op basis van de beschikbare gegevens geen conclusies trekken omdat de hoeveelheid beschikbare data te beperkt was.

Alcohol of polyfenolen
Of het gevonden effect primair is toe te schrijven aan de alcohol die zowel in wijn als in bier zit, dan wel aan de zogenaamde polyfenolen die zowel in wijn als in bier zitten, is op basis van deze analyse niet vast te stellen.

Drinkpatroon
In de studie is gecorrigeerd voor vrijwel alle bekende verstorende variabelen. Helaas was het op basis van de beschikbare data niet mogelijk om in deze analyse onderscheid te maken tussen verschillende ‘drinkpatronen’ (bv drinkfrequentie, piekdrinken etc.).

Bron: Constanzo S. et al. Wine, beer or spirit drinking in relation to fatal and non-fatal cardiovascular events: a meta-analysis. Eur. J. Epidemiology. Epub ahead of print 11 nov 2011.