Reden van voorschrijven medicatie en labwaarden voortaan naar apotheek

De Tweede Kamer is dinsdag 29 maart 2011 akkoord gegaan met twee wetswijzigingen die ervoor zorgen dat apothekers in de toekomst de medicatieveiligheid nog verder te verbeteren. Voor een deel van de medicijnen moet straks op het recept vermeld worden waarvoor deze zijn voorgeschreven.

Ook krijgt de apotheek inzicht in de labwaarden van de patiënt. KNMP voorzitter Jan Smits: “De Tweede Kamer kiest hiermee voor de patiëntveiligheid”. In het in januari gepresenteerde Witboek Farmacie beschrijft apothekersorganisatie KNMP beide maatregelen als voorwaarden om de medicatieveiligheid en farmaceutische zorg in Nederland verder te kunnen verbeteren.

Reden van voorschrijven medicijn op recept
Alleen als de apotheker op de hoogte is van de indicatie, kan de apotheker controleren of het voorschrift juist is. Het gaat om bepaalde middelen die bijvoorbeeld bij verschillende aandoeningen, in verschillende hoeveelheden worden toegediend. Een voorbeeld hiervan is ciclosporine. Dit middel wordt gebruikt bij zowel orgaantransplantaties als de ernstige huidziekte psoriasis. De dosering die bij orgaantransplantaties wordt toegepast verschilt echter sterk met die bij psoriasispatiënten. Verkeerd gebruik van ciclosporine heeft tot gevolg hebben dat de getransplanteerde organen door het lichaam worden verstoten. Als de indicatie op recept staat kan de apotheker controleren of de dosering juist is. Om welke geneesmiddelen het gaat hebben KNMP en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in samenspraak beslist. “Goede samenwerking heeft mede geleid tot deze doorbraak voor de patiënt”, aldus KNMP voorzitter Jan Smits.

Labwaarden over bijvoorbeeld nierfunctie
“De kennis van labuitslagen van patiënten bij apothekers is, naast de reden van voorschrijven, van groot belang voor het verder verbeteren van de medicatie–bewaking en medicatieveiligheid.” Zo is te lezen in het amendement op de geneesmiddelenwet van D66-Kamerlid Dijkstra. Met de labuitslagen van het ziekenhuis kan de apotheker beter bepalen welk geneesmiddel het beste voor de patiënt is.

Witboek Farmacie voor betere zorg
Op 24 januari presenteerde de KNMP het Witboek Farmacie. Hierin staat beschreven hoe de farmaceutische zorg er de komende jaren in Nederland zou moeten uitzien. Het vermelden van de indicatie van voorschrijven op recept en het bekend zijn met de labwaarden zijn volgens het Witboek Farmacie onmisbare maatregelen om de medicatieveiligheid verder te verbeteren. “We liggen op koers met de implementatie van ons Witboek Farmacie, en daar heeft de patiënt baat bij”, aldus KNMP voorzitter Jan Smits.

Plaats een reactie