Record aantal jongeren in de opvang

0
576

Het aantal jongeren in de leeftijd van 18 t/m 22 jaar in de opvang als gevolg van dakloosheid of huiselijk geweld, is tussen 2008 en 2010 met zestien procent gestegen. Het aantal jongeren in de opvang is nog nooit zo hoog geweest. De Federatie Opvang voorspelt dat de groei doorzet wanneer gemeenten jonge daklozen geen structurele inkomenspositie kunnen bieden.

Het aantal jongeren in de opvang steeg in deze twee jaar van 6.275 in 2008 naar 7.196. Daarnaast maakten in 2010 nog eens 1.595 jongens en meisjes van 12 tot en met 17 jaar gebruik van opvang. Dit blijkt uit het branchebeeld van de Federatie Opvang.

Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang: “Onze leden maken zich grote zorgen. Het is te gek voor woorden dat we als maatschappij niet in staat zijn om deze jongens en meisjes onderdak en een toekomst te bieden. Gemeenten en rijksoverheid moeten echt aan de slag om te zorgen dat ook jongeren die geen ouders hebben of daar geen beroep op kunnen doen, aan de maatschappij kunnen meedoen.”

Schulden
In het branchebeeld 2010 ligt de focus op jongeren. Dit zijn vooral de jonge cliënten (onder de 23 jaar, die zichzelf zonder ouder aanmelden bij de opvang) die hulp hebben gehad van de lidinstellingen van de Federatie Opvang. In 2010 hebben zich voor het eerst in de geschiedenis van de opvang in één jaar ruim 7.000 jongeren in de leeftijdscategorie van 18 t/m 22 jaar gemeld bij de opvang. Daarnaast hebben zich datzelfde jaar bijna 1600 minderjarige jongeren bij de opvang gemeld. Bijna alle dakloze jongeren hebben schulden. Het ontbreekt hen aan een inkomen en ze hebben geen recht op een uitkering waarvan ze wonen, eten en de zorgverzekering kunnen betalen.