Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken regelt nu ook social media

vrijdag 7 oktober 2011 wordt de vernieuwde Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken gepresenteerd tijdens het jaarlijkse STIVA Symposium. Nieuw in de Code is een artikel over digitale marketing en social media. Andere aanscherpingen zijn er op het gebied van minderjarigen, sport en werk.

Verenigd in de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) leveren de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken al dertig jaar een actieve bijdrage aan het bevorderen van maatschappelijk verantwoord marktgedrag. Zij doen dit door coördinatie van en communicatie over de zelfregulering die zij realiseren aan de hand van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Peter de Wolf, directeur STIVA: “De alcoholbranche vindt het belangrijk om proactief te zijn waar het gaat om het nemen van onze verantwoordelijkheid. Deze wijziging laat zien dat wij in staat zijn om in te spelen op recente ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de vlucht die de social media hebben genomen. We zijn de eerste branche die op dit punt inhoudelijke spelregels hebben gemaakt over wat wel en niet mag”.

Het nieuwe artikel over digitale marketing en social media bevat extra voorwaarden waaraan reclame-uitingen in de vorm van digitale marketing aan moeten voldoen. Zo is het niet toegestaan dat content wordt ontvangen door personen die jonger zijn dan 18 jaar. Een ander eis is dat een persoon die benaderd wordt door een adverteerder de mogelijkheid moet hebben op enige wijze zijn of haar toestemming te kunnen geven of onthouden om content te ontvangen. In de Code wordt toegelicht wat dit betekent voor de verschillende vormen van digitale marketing.

Een andere aanscherping betreft sport. In de vorige Code was het bijvoorbeeld al niet toegestaan om reclame voor alcoholhoudende drank te voeren op een individuele sporter of sportploeg. In de nieuwe code is het niet toegestaan om sportberoemdheden op te laten treden die nog actief sport op topniveau uitoefenen. Verder is het ook niet toegestaan om actieve sportbeoefening op verpakkingen van alcoholhoudende drank af te beelden. De Wolf: “De Code is duidelijker geworden over wat wel en niet is toegestaan bij de combinatie van alcohol en sportgerelateerde situaties”.

Bij de Code is de handleiding aangepast met de achtergrond en reden van het artikel en een aantal praktische voorbeelden, zodat het marketingprofessionals meer duidelijkheid biedt over wat wel en niet toegestaan is.

De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken treedt in de loop van oktober 2011 in werking, na goedkeuring door de Stichting Reclame Code. Meer informatie op www.alcoholcode.nl

Plaats een reactie