Rechter wijst claim neuroloog toe – artsen niet meer vogelvrij op internet

Neuroloog Jan Kuks (UMCG) is vandaag in het gelijk gesteld door de rechtbank Utrecht in het kort geding dat hij wegens smaad had aangespannen tegen Sophie Hankes van SIN-NL. De KNMG vindt het via de website openbaar aan de schandpaal nagelen van artsen volstrekt verwerpelijk en is dan ook bijzonder verheugd over deze uitspraak.

De aanklacht van de neuroloog richtte zich tegen de website jankuks.nl van Hankes. Die had zij opgericht omdat zij vond dat Kuks een medische fout verzweeg. Al eerder plaatste Hankes de neuroloog op de zwarte lijst die SIN-NL bijhoudt van artsen, juristen, ambtenaren en ministers die bijdragen aan het in stand houden van de doofpotcultuur. Van de rechter mocht Hankes die zwarte lijst handhaven. Nu heeft de kort gedingrechter bepaald dat de website over Kuks uit de lucht moet. Hankes moet met onmiddellijke ingang het gebruik van de naam Jan Kuks in de naam van haar website en in publicaties op het internet of in andere publicaties staken en gestaakt houden. De uitspraak wordt morgen openbaar gemaakt.

Verwerpelijk
De KNMG vindt de wijze waarop SIN-NL, maar ook andere organisaties, via de website hulpverleners en bestuurders openbaar aan de schandpaal nagelen volstrekt verwerpelijk. Lode Wigersma, directeur beleid KNMG: ‘Het is onacceptabel om iemand op grond van een incident of een persoonlijke mening met naam en toenaam op zo’n site te zetten en een oordeel te geven. Dat geldt voor SIN-NL maar ook voor een aantal andere sites, waar artsen geen weerwoord kunnen geven. De oordelen zijn oncontroleerbaar, niet onderbouwd en beschadigend voor zorginstellingen en zorgverleners.’

Wapenen
Er is ook sprake van een ongelijke strijd. Patiënten kunnen – publiekelijk – op zo’n site kwijt wat zij willen, ook al is het ongefundeerd en onjuist. Een arts kan zich niet verweren vanwege zijn beroepsgeheim, zoals aios neurologie Uyttenboogaart kort geleden nog stelde in Medisch Contact. Hoewel het vanwege de vrijheid van de media en het recht op vrijheid van meningsuiting moeilijk is om grenzen te stellen aan de wijze waarop wordt bericht, hebben artsen nu wel een sterk wapen in handen gekregen om zich te verweren.

Maximaal inzetten op openheid
De uitspraak is des te belangrijker omdat dit soort sites niet meewerken bij het streven naar openheid binnen de medische beroepsgroep. Wigersma: ‘In onze bewustwordingscampagne Artsen van NU is één van de motto’s dat een arts niets te verbergen heeft. Artsen en patiënten hebben hier het grootste belang bij. Dit soort sites zouden ertoe kunnen leiden dat de oester zich weer sluit.’ Tegelijk geven juist dit soort sites aan dat de medische beroepsgroep maximaal moet inzetten op openheid en transparantie. ‘Dat is de enige manier om het tij te keren’, aldus Wigersma.

Plaats een reactie