Rechter oordeelt dit najaar over eigen bijdrage ggz

0
576

Op 15 oktober 2012 zal de rechtzaak dienen over de eigen bijdrage ggz. Het Landelijk Platform GGz heeft samen met onder meer GGZ Nederland en de NVvP de Nederlandse Staat voor de rechter gedaagd, omdat zij van mening is dat een specifieke eigen bijdrage voor de ggz discriminerend is en in strijd met het recht op zorg. Op de zitting van 15 oktober 2012 zullen beide partijen worden gehoord. De uitspraak van de rechter zal waarschijnlijk kort daarna volgen.

Eigen bijdrage roept fel protest op
Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, NVvP, NIP en vele andere partijen tekenden vorig jaar fel protest aan toen de eigenbijdrage-maatregel specifiek voor de ggz door Minister Schippers bekend werd gemaakt. Gezamenlijk organiseerden zij op 29 juni 2011 een Manifestatie die door ruim 10.000 mensen uit de ggz werd bezocht. Het Landelijk Platform GGz lanceerde ook een landelijke enquête (via Meld je zorg) om de gevolgen van de eigen bijdrage in de eigen achterban te meten. Vooral mensen met lage inkomens zijn in de problemen gekomen, zo blijkt uit de enquête die overigens nog steeds openstaat.

Gelijkheidsprincipe
De gedeeltelijke vermindering van de eigen bijdrage voor lage inkomens die na alle protesten volgde, is een belangrijke stap op weg naar totale afschaffing. Het LPGGz vindt de eigen bijdrage discriminerend en stigmatiserend. Ter Avest: “Mensen met psychische of psychiatrische aandoeningen worden apart gezet van mensen met lichamelijke problemen. Zij moeten extra betalen voor noodzakelijke zorg. Dat is en blijft onacceptabel. Iemand met schizofrenie of depressiviteit heeft net zoveel recht op zorg als iemand met diabetes of kanker, zonder dat zij daarvoor gesanctioneerd worden door het betalen van een eigen bijdrage.” Om dit gelijkheidsprincipe af te dwingen kondigde het LPGGz aan een rechtzaak te willen voeren tegen de Nederlandse staat. Deze dient 15 oktober 2012.