Rechter handhaaft schorsing vervoerder biggen

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft de vervoersvergunning van een veevervoerder onmiddellijk geschorst na misstanden tijdens een transport. Het college van Beroep bepaalde dat deze schorsing rechtvaardig is tijdens de zitting (voorlopige voorziening) op vrijdag 20 augustus. De rechter houdt de schorsing van de nVWA in stand. De veevervoerder heeft op 8 juli van dit jaar 822 biggen naar Spanje vervoerd, bij aankomst bleken 300 biggen overleden.

Steekproef te hoge temperaturen in veewagens
De nVWA voert tijdens de zomermaanden steekproeven uit om te achterhalen hoe heet het is geworden in de veewagens. Op basis van een dergelijke steekproef is aan de ondernemer gevraagd het transportjournaal en de temperatuur-registratielijsten op te leveren van het transport naar Spanje.

Bij het opleveren van deze informatie is niets gemeld over misstanden. Vanwege het niet willen verschaffen van duidelijkheid over het transport en de gevolgen hiervan is de vervoersvergunning van het bedrijf per 11 augustus geschorst. Hierdoor mag de vervoerder geen transporten organiseren en/of uitvoeren.

Nieuwe zitting
Voor de nieuwe zitting van 27 augustus dient de vervoerder opheldering te geven over wat er wel is gebeurd tijdens het transport van de varkens naar Spanje. Ook dient er een protocol te komen waarin waarborgen worden gegeven zodat deze misstanden niet nogmaals plaatsvinden. De nVWA zal het protocol beoordelen waarna een gesprek plaatsvindt met de ondernemer. Bij instemming door de nVWA wordt er een besluit genomen om de schorsing op te heffen. Lukt dit niet dan doet de rechter uitspraak.

Plaats een reactie