Rechter acht kostenonderzoek NZa noodzakelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft volgens de rechter het volste recht om gegevens op te vragen voor kostenonderzoeken. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in de zaak van een individuele huisarts.

De NZa had aan deze deelnemer wel uitstel of vrijstelling voor deelname moeten verlenen op grond van diens specifieke situatie, zo oordeelde de rechter. De kritiek van deze huisarts en beroepsorganisaties op de opzet en uitvoering van het kostenonderzoek acht de rechtbank ongegrond.

Huisartsen zijn volgens deze uitspraak inderdaad verplicht om de gevraagde informatie bij kostenonderzoeken aan de NZa aan te leveren. De rechter acht de gegevens en inlichtingen nodig voor het uitvoeren van de wet – het vaststellen van de tarieven voor huisartsenzorg – door de NZa. De kritiek van deze individuele huisarts en van de beroepsorganisaties dat de kostenonderzoeken niet nodig zijn, is daarmee van de baan.

Bij het kostenonderzoek in 2008 leverden 400 huisartsen de gegevens goed en op tijd aan. In twee gevallen legde de NZa een boete op voor het niet tijdig aanleveren van de gevraagde informatie. De NZa had volgens de rechter de samenloop van omstandigheden in dit specifieke geval anders moeten beoordelen en deze huisarts uitstel of vrijstelling van het onderzoek moeten verlenen. Bij komende kostenonderzoeken zal de NZa deze uitspraak ter harte nemen.

Plaats een reactie